Trénink 23.10.2019 odpadá pro nejmenší atlety!

Vzhledem ke konání školky v přírodě, trénink dne 23.10.2019 pro nejmenší odpadá.

Rubriky: Atletika | Napsat komentář

Atletika 2019/2020

Vážení rodiče, v letošním roce se cena kroužku nemění.

Cena kroužku při návštěvě za pololetí 1x týdně 1 200,- Kč, 2x týdně 1 800,- Kč. Platba na účet KB 1131061/0100. Příspěvek do SK A. Čermáka 100,- Kč na kalendářní rok na účet 115-3935000237/0100. Varibilní symbol k platbě Vám bude vydán na základě vyplněné přihlášky do kroužku.

 

Rubriky: Atletika | Napsat komentář

Tréninky ve školním roce 2019/2020

Vážení rodiče, v letošním roce se cena kroužku nemění.

Cena kroužku při návštěvě 1x týdně 1 200,- Kč, 2x týdně 1 800,- Kč. Členský příspěvek do SK Antonína Čermáka je 100,- Kč na kalendářní rok.

Přípravka předškoláci : středa 15.30 – 16.30 (Kateřina Nováková, Pavla Nováková)

Přípravka 1. třídy : středa 14.30 – 15.30 (Ilona Šachová, Kateřina Nováková)

Přípravka 2.-3. třída: úterý 15.30-16.30 (Markéta Vavřinová)

Mladší žáci: pondělí, středa 15.30 -17.00 (K. Nováková, I. Šachová)

Kroužky zahajují činnost v týdnu od 23. září 2019

Přihlášku odevzdávejte na recepci školy.

Rubriky: Atletika | Napsat komentář

Přihláška na atletiku 2019/2020

Zájemci o atletiku si mohou stáhnout přihlášku, vyplňuje se každý rok znovu. Součástí dokumentu je i přihláška do SK Antonína Čermáka. Tu vyplňují pouze noví členové. Registrační poplatek se týká všech, kteří ho v roce 2019 neuhradili a je potřebné ho zaslat na účet uvedený v přihlášce do spolku, při platbě uveďte celé jméno dítěte.

přihláška2019

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Rubriky: Atletika | Napsat komentář

Výsledky atletických závodů

Předškoláci:                            1.-3.třídy dívky              1.-3.třídy chlapci      Starší žáci

  1. Stavovčíková Evelína      1. Bratková Karolína     1.Novák Marek        1. Frank Robert
  2. Hradský Filip                   2.Lovčíková Ema           2.Trnka Boris           2. Vrbski Georgi
  3. Berka Štěpán                    3.Ivanova Simona         3. Halfar Tadeáš      3. Macák Vojtěch  Starší žákyně:  1. Papežová Lucie         2. Nováková Kateřina             3. ŠimákováTereza
Rubriky: Atletika | Napsat komentář

Nový oddíl

Vážení rodiče.

V prosinci 2016 jsme založili spolek SK Antonína Čermáka, z.s. Cílem tohoto kroku je získat finanční prostředky, které na organizovanou sportovní činnost vyčleňuje ve svých rozpočtech MŠMT, ale také MČ Praha 6 ve svých dotačních programech a v neposlední řadě atletický svaz. Postupné získávání takových finančních prostředků umožní zlepšit materiální vybavení pro sportojící děti, zlepšit finanční ohodnocení lidí, kteří děti trénují a řadu dalších věcí. Na níže uvedených odkazech naleznete stanovy spolku a přihlášku do spolku. Bez přihlášky a zaplacení členského příspěvku ve výši 100,-Kč na kalendářní rok nelze činnost spolku realizovat. Děkuji vám za podporu a těším se na další spolupráci.

Petr Karvánek, předseda výkonného výboru spolku

V příloze naleznete Stanovy a novou přihlášku.

stanovy SK Antonína Čermáka

Přihláška za člena spolku SK Antonína Čermáka

Rubriky: SK Antonína Čermáka | Napsat komentář