Atletické závody 12.6. středa

Atletické závody našeho SK se budou konat 12.6.2019 od 15.00 na atletickém hřišti.

Tentokrát bude trojboj všech kategorií.

Těšíme se na vás

Rubriky: Přihláška | Napsat komentář

Tréninky od 1.4.2019

Všechny tréninkové skupiny trénují od 1.4.2019 na atletickém hřišti!!! V případě nepříznivého počasí se trénink koná v tělocvičně.

Rubriky: Atletika | Napsat komentář

Hledáme nové atlety a atletky

Přijímáme nové členy atletického kroužku 2.-4. třídy v úterý od 15.30.- 16.30

Rubriky: Přihláška | Napsat komentář

Všem našim atletům a příznivcům, rodičům, sourozencům, prarodičům přejeme krásné prožití Vánočních svátků a šťastný vstup do Nového roku!

 

Rubriky: Přihláška | Napsat komentář

Přihláška do kroužku atletiky a SK Antonína Čermáka

Vážení rodiče, zde si můžete stáhnout formulář přihlášky do kroužku „Atletiky“. Pokud ještě nejste členy spolku SK Antonína Čermáka, z. s., uvítáme, vyplníte-li přihlášku i do tohoto spolku, díky kterému můžeme žádát a získat finanční prostředky na odměňování trenérů, vybavení, sportovní soustředění apod. Současně s tím pak potřebuje váš souhlas k práci s osobními daty dětí a vašimi osobními daty (GDPR).

atletika přihláška         Souhlas GDPR

Formuláře jsou k vyzvednutí i v recepci školy.

Cena kroužku při návštěvě 1x týdně 1 200,- Kč, 2x týdně 1 800,- Kč. Příspěvek do SK A. Čermáka 100,- Kč na kalendářní rok.

Petr Karvánek, předseda výkonného výboru SK Antonína Čermáka, z. s.

Rubriky: Atletika, SK Antonína Čermáka | Napsat komentář

Začínáme od 17.9.2018

Všechny tréninkové skupiny krom 1.ročníku začínají v týdnu od 17.9.2018 na atletické dráze.

Pro přípravku 1. tříd bude první trénink 26.9.2018 14.30 – 15.30 hod.

Pro nejmenší začínáme 5.10.2018

Rubriky: Přihláška | Napsat komentář

Tréninky v školním roce 2018/2019

Přípravka předškoláci : pátek 14.30 – 15.30 (Kateřina Nováková)

Přípravka 1. třídy : středa 14.30 – 15.30 (Ilona Šachová)

Přípravka 2.-3. třída: úterý 15.30-16.30 (Markéta Vavřinová)

Mladší žactvo: pondělí, středa 15.30 -17.00 (Kateřina Nováková)

 

Rubriky: Přihláška | Napsat komentář

Školní rok 2018/2019

V novém školním roce nás čeká celá řada změn (GDPR, ekonomika spolku apod.). Z tohoto důvodu vás žádáme o trochu trpělivosti, abychom mohli vše řádně připravit (přihlášky, údaje pro platby, …) Vzhledem k velkému vytížení tělocvičen školy jsme museli udělat drobné změny v rozvrhu jednotlivých tréninků. Jejich přehled je součástí samostatného příspěvku.

Petr Karvánek, předseda výkonného výboru

Rubriky: Atletika | Napsat komentář

Nový oddíl

Vážení rodiče.

V prosinci 2016 jsme založili spolek SK Antonína Čermáka, z.s. Cílem tohoto kroku je získat finanční prostředky, které na organizovanou sportovní činnost vyčleňuje ve svých rozpočtech MŠMT, ale také MČ Praha 6 ve svých dotačních programech a v neposlední řadě atletický svaz. Postupné získávání takových finančních prostředků umožní zlepšit materiální vybavení pro sportojící děti, zlepšit finanční ohodnocení lidí, kteří děti trénují a řadu dalších věcí. Na níže uvedených odkazech naleznete stanovy spolku a přihlášku do spolku. Bez přihlášky a zaplacení členského příspěvku ve výši 100,-Kč na kalendářní rok nelze činnost spolku realizovat. Děkuji vám za podporu a těším se na další spolupráci.

Petr Karvánek, předseda výkonného výboru spolku

V příloze naleznete Stanovy a novou přihlášku.

stanovy SK Antonína Čermáka

Přihláška za člena spolku SK Antonína Čermáka

Rubriky: SK Antonína Čermáka | Napsat komentář