Profi-testy termíny pro 9. ročník

Dobrý den,

jsou vyhlášeny dva termíny profi-testů 20.9. 2023 a 19.10.20223, v oba dny od 8.30. Profi-testy se konají v Pedagogicko-psychologické poradně Prahy 6, Vokovická 32/3, ppp6 – ppp6.

Profi-testy v tomto školním roce povede paní psycholožka Mgr. Jitka Studenovská Pýchová.

Zájemci z řad rodičů žáků 9. tříd, ať se mi ozvou na mail: katerina.fuchsova@zscermaka.cz. Do mailu, prosím, uveďte také preferovaný termín testů. Na testy není potřeba účast rodiče (rodič bude vyplňovat dotazník). Rodiče se účastní až vyhodnocení.

Děkuji a s přáním hezkých dnů

Kateřina Fuchsová

Přihlášky na SŠ a víceletá gymnázia

Vážení rodiče,                                               přihláška

31.1.2023 obdrží vaše děti spolu s výpisem vysvědčení také 2 přihlášky na SŠ/SOU (u 5. a 7. tříd na víceletá gymnázia – kdo požádal).

Tyto přihlášky, prosím, zkontrolujte a obě stejně vyplňte (pokud se hlásíte na 2 střední školy, jinak vyplňte jen jednu přihlášku).

Vyplněné přihlášky pošlete po dětech výchovnému poradci (Kateřina Fuchsová), ten zajistí podpis od vedení školy.

Vyplněné a podepsané  přihlášky předám (jako výchovný poradce) zpět vašim dětem, abyste je do 1.3.2023 mohli doručit na vámi vybrané školy.

Prosím, nenechávejte vše na poslední chvíli a vámi vyplněné přihlášky k podpisu od pane ředitele doneste do školy nejpozději do 24.2.2023.

Rozepsaný harmonogram školního roku najdete na blogu „Jak na SŠ“.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Kateřina Fuchsová