Harmonogram školního roku 2023/2024

Doporučujeme

Platné termíny pro školní rok 2023/2024 jsou vyznačeny barevně. U černě vyznačených termínů může dojít ke změně. Harmonogram se bude průběžně aktualizovat.

Harmonogram školního roku 2023/2024:

září zjišťování zájmu o profi-testy v PPP Praha 6

7. listopad 2023  schůzka se zákonnými zástupci žáků 9. tříd, ohledně přijímacího řízení na SŠ s talentovou zkouškou.

23.11. – 25.11. 2022 Schola Pragensis – veletrh středních a vyšších odborných škol.

30. listopadu 2023 poslední termín pro doručení přihlášek (max. 2 ks) na SŠ s talentovými zkouškami (modrý potisk). Přihlášku získáte u výchovného poradce. V případě zájmu ho kontaktujte mailem katerina.fuchsova@zscermaka.cz.

2.1. – 15.1. 2024 období přijímacích zkoušek platné pro obory s talentovou zkouškou ze skupiny oborů 82 (umění a užité umění) – maturitní i nematuritní a GSP.

2.1. – 15.2. 2024 období přijímacích zkoušek platné pro Gymnázia se sportovní přípravou.

10. ledna 2024 – schůzka se zákonnými zástupci žáků 5. a 7. tříd, ohledně přijímacího řízení na víceletá gymnázia (od 17:00).

10. ledna 2024  schůzka se zákonnými zástupci žáků 9. tříd, ohledně přijímacího řízení na SŠ (od 18:00).

31. ledna 2024 – spolu s vysvědčením budou žákům vydávány 2 přihlášky na SŠ. – Týká se také žáků 5. a 7. ročníků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia.

Žáci s rodiči na přihlášku doplní název a adresu střední školy, kód a obor vzdělávání. Vyplněné přihlášky pošlou nebo osobně donesou na SŠ. Prosím, o zaslání informace o výběru školy na mail: katerina.fuchsova@zscermaka.cz.

1. března 2024 je poslední termín pro zaslání přihlášek na SŠ

12. dubna a 15. dubna 2024 termín konání jednotných testů (čtyřleté studium).

16. dubna a 17. dubna 2024 termín konání jednotných testů (šestileté a osmileté studium)

Každý uchazeč má právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), pro rozhodnutí o přijetí se použije lepší výsledek.

TENTO TERMÍN JE ZRUŠEN, ZÁPICOVÉ LÍSTKY JIŽ NEJSOU POTŘEBA.           (23. dubna 2024 od 17:00 – 18:00 proběhne hromadné vydávání zápisových lístků rodičům, kteří se nemohou do školy dostavit v úřední hodiny. Upozorňuji, že jiný večerní termín vyhlášen nebude.)

29. dubna a 30. dubna 2024 náhradní termín jednotných testů (čtyřleté, šestileté i osmileté studium).

V druhém kole přijímacího řízení probíhá podání přihlášek stejně jako v prvním kole (elektronicky přes systém DiPSy, tři přihlášky s prioritou). V dalších kolech je již podání přihlášek neomezen.

Více informací se dozvíte na https://www.prihlaskynastredni.cz/https://dipsy.cz/prihlaska/intro.

Obecné zásady k přijímacímu řízení od To dáš a SŠGH

Obecné zásady letošních přihlášek
Na přihlášce se uvádějí až tři obory dle preference. Rodiny tedy sestavují žebříček dle toho, jak moc na danou školu chtějí. Po odeslání přihlášky to je již finální, nelze to změnit.
Netaktizovat: na přihlášku patří jen ty školy, na které by děti opravdu chtěly nastoupit. Současně ale platí, že jsem-li přijata na první školu v pořadí, jdu na tu a ne na druhou, byť bych na ni byla také přijata. Nedává tedy smysl na první místo dávat „nejlehčí“ školu – pokud se dostanu rovnou na tu, jdu na ni, pokud se nedostanu ani na ni, zbylé dvě přihlášky na náročnější školy jsou de facto vyhozené.
Čas je až do 20. února, není to závod, pořadí přijatých přihlášek nehraje roli. Po odeslání přihlášek už volbu nelze změnit. Je možné, že vzhledem k mediálnímu zájmu systém v prvních dnech pojede pomaleji či spadne. Buďme shovívaví, skutečně věřím, že je funkční a všem nám pomůže.
Jak na samotné podání
1. Podání přihlášky plně elektronicky – nejrychlejší a nejefektivnější varianta, jako jediná zaručuje plně digitální komunikaci
VIDEONÁVOD: JAK NA TO
Pro tuto plně digitální přihlášku je potřeba, aby se rodič přihlásil zaručenou identitou – např. bankovní identita, přes datovou schránku nebo mobilní klíč eGovernmentu (lze sjednat na pobočce Czech Pointu za cca 15 minut). I pokud k dnešnímu dni ani jeden z rodičů elektronickou verifikaci nemá, určitě je dobré si ji zařídit a pak podávat přihlášku.
2. Podání přihlášek tzv. výpisem (zde budou SŠ s rodinami komunikovat stále poštou)
VIDEONÁVOD: JAK NA TO
3. Podání přihlášek tiskopisem
JAK NA TO
Odpovědi na časté otázky
1. Kritéria a podmínky přijímacího řízení – musely školy zveřejnit v DIPSY, na webu a na úřední desce školy k 30. lednu. Určitě je dobré si je pročíst, rodiny v nich najdou z čeho se skládá přijímací zkouška, termíny případné školní zkoušky, zdali je vyžadováno lékařské potvrzení, ale i jak bude škola postupovat v případě shody pořadí uchazečů. Pro správné fungování algoritmu nelze, aby uchazeči sdíleli příčky umístění, a tak ředitelé museli již nyní specifikovat, dle čeho se bude v případě shody postupovat (např. lepší průměr některých předmětů ze ZŠ, více bodů z Cermat matematiky apod.). Vhodné je na tato kritéria myslet, případně jim uzpůsobit pozornost v rámci přípravy.
2. Průměr ze ZŠ – není povinnou součástí přihlášek, avšak může být součástí tzv. školní části zkoušky. Tedy některé školy ho vyžadují, jiné nikoliv. Škola i musí specifikovat, o která vysvědčení má zájem. U nás žáci s bezproblémovým chováním dostávají body za průměr do 1,8 z lepšího vysvědčení, buď z konce 8. třídy nebo z pololetí 9. třídy.
3. Jak známky doložit? Svým žákům pravděpodobně vydáváte výjezd známek, např. z Bakaláři či Edookit. To je nejsnazší pro vás i pro SŠ. Stejně tak mohou žáci nahrát prostou (tedy úředně neověřenou) kopii vysvědčení. Pro lepší čitelnost je mnohem lepší nahrávat skeny v pdf než např. fotografie pořízené na mobilní telefon. Popřípadě lze vyplnit a nahrát doporučený mustr Cermatu, nejlepší ale je výpis od ZŠ s QR kódem.
4. Doložení absolvování povinné školní docházky – je v DIPSY u všech oborů zakliknuté jako povinné, nicméně přihlášku lze nyní odeslat bez toho. Deváťáci pochopitelně ještě povinnou školní docházku ukončenou nemají, tudíž to budou potvrzovat dané SŠ, kam nastupují, až před 1. 9. 2024. Přihlášku lze odeslat bez těchto příloh.
5. Lékařské potvrzení – též není vyžadované u všech oborů (typicky není třeba u gymnaziálních oborů). Pokud je lékařské potvrzení potřeba, je to explicitně uvedeno ve zveřejněných podmínkách přijímacího řízení. Zde je doporučený tiskopis. Lze použít i jiný, pokud bude obsahově odpovídat. Je v pořádku mít pouze jeden posudek s jedním razítkem a na něm více oborů. Opět stačí nahrát kopie do DIPSY (doporučujeme sken). U nás je lékařské potvrzení třeba u oborů Hotelnictví, Gastronomie, Kuchař-číšník/barman a Cukrář.
6. Obory s talentovou zkouškou – pokud žáci ke konci listopadu již podávali přihlášky na obory s talentovou zkouškou či na sportovní gymnázia, mohou nyní podat ještě další 3 přihlášky, celkem 3+2 přihlášky, tedy pět oborů. V DIPSY zadají všech pět oborů (dva již podané a tři nové) dle preference, kterou doposud neuváděli, a dávají ji najevo až nyní. Závaznou informaci o přijetí budou mít spolu se zbytkem republiky 15. května, tedy přijetí na obory s talentovou zkouškou jim oficiálně nebude komunikováno dříve (byť již pravděpodobně mají z vyhlášených výsledků talentovek indikaci, zdali to vyšlo, nebo ne).
7. Kombinace s výučními obory – limit 3 přihlášek na obory platí včetně výučních oborů, tedy mohou podat např. 2 přihlášky na maturitní obory a jednu přihlášku na výuční obor. Výuční obory nejsou „další“ přihlášky nad rámec oněch tří.
8. Kde se budou psát přijímačky – To zatím nedokážeme odpovědět, systém DIPSY žáka přiřadí pro jednotnou zkoušku na jednu ze škol, kterou má v přihlášce. Je to na základě kapacit a vzdálenosti od školy, ačkoliv předpokládáme, že Praha bude považovaná za jeden okres a nebudou se optimalizovat vzdálenosti. Je možné, že v pátek 12. dubna i v pondělí 15. dubna půjde žák zkoušku psát na stejné místo, stejně tak je možné, že zkoušku vůbec nebude psát na škole, kam chce nejvíc. Nebojte se, vždy se počítá lepší výsledek z M a lepší výsledek z ČJ, ten se dozví všechny školy a kde zkoušku píší nemá vliv na přijetí. Ty, které čeká i školní část zkoušky, tak např. půjdou psát zkoušku na školu, kde po Cermat testech zůstanou a odpoledne si dají ještě školní zkoušku, čímž nemusí na školu dvakrát.
9. Algoritmus přiřazování žáků na školy – proběhne podle nového algoritmu Cermatu, kdy budou stěžejní výsledky z přijímaček, priorita školy v přihlášce a kapacita daného oboru. Více o algoritmu včetně videa, jak to bude fungovat, si přečtěte tady. Výsledky budou komunikovány plošně všem 15. května. Platí, že se nemůže stát, aby byl přijat uchazeč, který dopadl ve zkouškách hůře než jiný (nepřijatý), jen proto, že měl školu jako vyšší prioritu! Rozhodují zásluhy, ne priority.
A to je ode mě a od kolegů z To dáš! pro dnešek všechno!
Přejme si hladký průběh celého přihlašovacího procesu a jako vždy moc děkujeme za spolupráci.

Zdraví

Petra Havlová
Studijní oddělení Střední školy gastronomické a hotelové
tel. 241 001 711
e-mail: info@ssgh.cz

SSGH
Tento e-mail dostáváte v rámci informačního servisu pro uchazeče o vzdělání – ten obsahuje i připomínky důležitých termínů k podání přihlášky či instrukce, jak potřebné dokumenty správně vyplnit. Zpráva je dle zákona obchodním sdělením Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o.

DOD – Církevní konzervatoř Německého řádu – Opava!

Vážení rodiče,             smtp@zscermaka.cz_20231013_151653_0001

máte-li hudebně talentovaného potomka, kterému by nevadil pobyt na internátě, tak je tato nabídka pro vás. Upozorňuji, že se jedná o školu z města Opava, která nás se žádostí o předání informace o Dni otevřených dveří oslovila.

Církevní konzervatoř Německého řádu v Opavě (konzervator.cz)

S pozdravem

Kateřina Fuchsová

Profi-testy termíny pro 9. ročník

Dobrý den,

jsou vyhlášeny dva termíny profi-testů 20.9. 2023 a 19.10.20223, v oba dny od 8.30. Profi-testy se konají v Pedagogicko-psychologické poradně Prahy 6, Vokovická 32/3, ppp6 – ppp6.

Profi-testy v tomto školním roce povede paní psycholožka Mgr. Jitka Studenovská Pýchová.

Zájemci z řad rodičů žáků 9. tříd, ať se mi ozvou na mail: katerina.fuchsova@zscermaka.cz. Do mailu, prosím, uveďte také preferovaný termín testů. Na testy není potřeba účast rodiče (rodič bude vyplňovat dotazník). Rodiče se účastní až vyhodnocení.

Děkuji a s přáním hezkých dnů

Kateřina Fuchsová

Příprava na ŠŠ s ČT-edu

Dobrý den,

vkládám dopis z ČT-edu i s odkazy. Třeba se někomu bude hodit.

S přáním hezkých dnů

Kateřina Fuchsová

______________________________________________________________

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

jistě se na Vás nyní ze všech stran valí nabídky na pomoc s přijímačkami pro Vaše žáky. Váhali jsme, zda se k nim přidat a poslat Vám další takový e-mail. Ale nakonec jsme si řekli, že to zkusíme, protože:

Videa, pracovní listy a další materiály, které jsme na ČT edu poslední měsíce chystali, jsou dostupné na pár kliků, bezplatné, bez registrace, bez reklam a hlavně věříme, že mohou být užitečné.

Jejich součástí je například i nový cyklus Nebojte se matematiky, ve kterém lektoři vysvětlují možná řešení vybraných problematických úloh z přijímačkových testů minulých let.

Víme, že je to jen dílek do skládačky komplexní přípravy na přijímací zkoušky. I tak bychom Vás chtěli poprosit, zda byste mohl/a tento e-mail přeposlat pedagogům, kteří se na Vaší škole s žáky na zkoušky připravují. Nebo dát žákům vědět na školním webu či jiné platformě, že na ČT edu mohou dílčí pomoc najít.

Moc za to děkujeme.

A pokud byste pro nás měl/a tipy na to, co bychom mohli na ČT edu pro školy udělat, budeme za ně opravdu rádi. Náš e-mail je ctedu@ceskatelevize.cz.

Děkujeme mnohokrát.

S pozdravem

Alžběta Plívová a tým ČT edu

Školní psycholog, SPPG a VP – úřední hodiny 2023/2024

Školní psycholog: Mgr. Julie Rakosová

e-mail: julie.rakosova@zscermaka.cz

tel.č.: ZŠ – 234 290 089

e-mail: julie.rakosova@zscermaka.cz

Výchovný a kariérový poradce: Mgr. Kateřina Fuchsová

tel.č.: ZŠ – 234 290 089

e-mail: katerina.fuchsova@zscermaka.cz

Úřední a konzultační hodiny:

Pondělí:       10:50 – 12:00

Úterý:           10:55 – 12:10

Nebo dle dohody (e-mail).

Speciální pedagog: Mgr. Marie Dovrtělová

tel.č.: ZŠ – 234 290 089

e-mail: marie.dovrtelova@zscermaka.cz