Informace o 2. kolech přijímacího řízení

Doporučujeme

Vážení rodiče,

informace o druhých kolech přijímacího najdete zde:

Informace o přijímacím řízení na střední a vyšší odborné školy pro školní rok 2023/2024 – Praha školská (prahaskolska.eu)

https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-07

https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?2-kolo-prijimaciho-rizeni-na-ss=true

S pozdravem

Kateřina Fuchsová

Harmonogram školního roku 2022/2023

Doporučujeme

Platné termíny pro školní rok 2022/2023 jsou vyznačeny barevně. U černě vyznačených termínů může dojít ke změně. Harmonogram se bude průběžně aktualizovat.

Harmonogram školního roku 2022/2023:

září zjišťování zájmu o profi-testy v PPP Praha 6

1. listopad 2022  schůzka se zákonnými zástupci žáků 9. tříd, ohledně přijímacího řízení na SŠ s talentovou zkouškou (je možné, že schůzka proběhne distančně – TEAMS).

24.11. – 26.11. 2022 Schola Pragensis – veletrh středních a vyšších odborných škol – veletrh je naplánovaný na živo i online (online verze bude k dispozici 24.11.2022 – 28.2.2023).

30. listopadu 2022 poslední termín pro doručení přihlášek (max. 2 ks) na SŠ s talentovými zkouškami (modrý potisk). Přihlášku získáte u výchovného poradce nebo na stránkách: Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou.

2.1. – 15.1. 2023 období přijímacích zkoušek platné pro obory s talentovou zkouškou ze skupiny oborů 82 (umění a užité umění) – maturitní i nematuritní a GSP.

15.1. – 31.1. 2023 období přijímacích zkoušek platné pro umělecké obory v konzervatořích.

10. ledna 2023  schůzka se zákonnými zástupci žáků 9. tříd, ohledně přijímacího řízení na SŠ (je možné, že schůzka proběhne distančně – TEAMS).

11. ledna 2023  schůzka se zákonnými zástupci žáků 5. a 7. tříd, ohledně přijímacího řízení na víceletá gymnázia (je možné, že schůzka proběhne distančně – TEAMS).

31. ledna 2023 – spolu s vysvědčením budou vydávány 2 přihlášky na SŠ. – Týká se také žáků 5. a 7. ročníků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia.

Žáci s rodiči na přihlášku doplní název a adresu střední školy, kód a obor vzdělávání. Vyplněné přihlášky pošlou nebo osobně donesou na SŠ. Prosím, o zaslání informace o výběru školy na mail: katerina.fuchsova@zscermaka.cz.

1. března 2023 je poslední termín pro zaslání přihlášek na SŠ

13. dubna a 14. dubna 2023 termín konání jednotných testů (čtyřleté studium).

17. dubna a 18. dubna 2023 termín konání jednotných testů (šestileté a osmileté studium)

Každý uchazeč má právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), pro rozhodnutí o přijetí se použije lepší výsledek.

Od 20března 2023 budou vydávány zápisové lístky. Zápisové lístky budou vydávány pouze rodičům/zákonným zástupcům, proti podpisu, a to jen v úřední hodiny výchovným poradcem.

25. dubna 2023 od 17:00 – 18:00 proběhne hromadné vydávání zápisových lístků rodičům, kteří se nemohou do školy dostavit v úřední hodiny. Upozorňuji, že jiný večerní termín vyhlášen nebude.

——————————————————————————————————-

Upřesnění k vydávání „Zápisových lístků“:

V případě, že si půjdete vyzvednout „Zápisový lístek“ mimo termín hromadného vydávání (25. dubna 17:00 – 18:00), prosím, zašlete mailem stručnou zprávu o termínu schůzkyabych vám mohla „Zápisový lístek“ připravit a zajistit potřebná razítka.

Mail je: katerina.fuchsova@zscermaka.cz. Do předmětu napište „Zápisový lístek“.

——————————————————————————————————–

Do 2 dnů budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Lhůta pro odevzdání Zápisového lístku na SŠ je do 10 dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení střední školou, kam se žák/student hlásil.

10. května a 11. května 2023 náhradní termín jednotných testů (čtyřleté, šestileté i osmileté studium).

V druhém kole přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

1. března – Termín pro odevzdání přihlášek na SŠ

Vážení rodiče,

připomínám, že termín odevzdání přihlášek na SŠ se blíží. Přihlášky by měly být doručeny na SŠ do 1.3. 2023 (včetně tohoto dne).

Všem, co mi již informace o vybraných SŠ poslali, děkuji. Ostatní prosím, aby tak učinili také. Děkuji.

V příspěvku najdete text z Učitelských novin kapacity na SŠ_2023A. Snad to přispěje k většímu klidu. smtp@zscermaka.cz_20230220_114339_0001

 

S přáním hezkých dnů

K. F.

Konzultační den 8.11.

Vážení rodiče,

dnes se koná konzultační den 2. stupně naší ZŠ. Vzhledem k tomu, že se minulý týden v úterý konala schůzka ohledně přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou a ohledně přípravy na SŠ, dnes se konzultačních dnů neúčastním.

Vzhledem k velmi nízkému počtu zúčastněných předpokládám, že o školy s talentovou zkouškou není zájem.

Pokud jste si potřebné informace dohledali na příslušných stránkách (webech) a potřebujete pouze vytisknout přihlášky, pošlete mi e-mailem žádost o vytištění nejpozději do 18.11.2022, abychom měli čas přípravu a potvrzení přihlášky zprocesovat.

Upozorňuji, že Vámi vytištěné přihlášky nepotvrzujeme!

Děkuji za pochopení

Kateřina Fuchsová

Schůzka 1.11.2022 – dodatečné informace

Vážení rodiče,.

připomínám, že dne 1.11.2022 od 17:00 se koná schůzka ohledně přijímacího řízení na školy s talentovou zkouškou. Jelikož se u dětí začínají zvyšovat obavy z příjímacího řízení, nabízím v tento den také možnost schůzky pro rodiče, kteří mají pocit, že i jejich syn/dcera těmto obavám a stresu začínají podléhat.

Pojďte si tedy popovídat o nabídce středních škol a možnosti studia na středních odborných učilištích. Pojďme společně zvážit výhody a nevýhody jednotlivých škol a zamyslet se na nejlepším řešení pro vaše děti.

V případě zájmu je možné přizvat také školní psycholožku. Prosím, pošlete mi mail, pokud o její účast máte zájem/je potřeba. Děkuji!

S přáním hezkých dnů

Kateřina Fuchsová

Talentové zkoušky – plánovaná schůzka

Vážení rodiče,

potvrzuji a upřesňuji termín schůzky 1.11.2022 od 17 hodin v prostorách školní knihovny. Schůzka je určena rodičům jejichž děti se hlásí na školy s talentovou zkouškou. Termín podání přihlášky je 30.11.2022. Pokud máte zájem, mohu vám přihlášky na schůzky připravit. Stačí poslat mail s žádostí na katerina.fuchsova@zscermaka.cz.

S pozdravem

Kateřina Fuchsová

Dopis s nabídkou Průvodce devítkou 2022-2023

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

stejně jako v předchozích letech si vám dovoluji poslat nabídku určenou žákům z devátých tříd a jejich rodičům, které čeká rozhodování, kam po základní škole pokračovat. 

Všichni rodič a žáci mohou zDARma využít informativní brožuru  „Průvodce devítkou 2022-2023“, která jim usnadní orientaci v tom, co vše je v průběhu deváté třídy čeká. Najdou zde přehled všech zásadních informací, ale i odpovědi na nejčastější otázky, které se váží  k výběru budoucího povolání či studia. 

Jak tento 30ti stránkový průvodce vypadá a co vše obsahuje, se můžete sám/a podívat zde Průvodce devítkou2022-2023  (na vyžádání vám ho mohu zaslat také v pdf formátu přímo do e-mailu).

Další podporu v průběhu školního roku mohou deváťákům i rodičům poskytnout 2 x měsíčně zasílané informační newslettery, ve kterých posílám informace o aktuálních tématech, ale i případných změnách (těch bylo loni díky epidemii poměrně hodně). Registrovat se k odběru je možné zde newslettery . Stejně jako brožura je i zasílání newsletterů  zDARma. 

Pokud usoudíte, že tato nabídka může být vašim deváťákům a jejich rodičům užitečná, pak budu ráda, pokud jim odkazy na průvodce a registraci k odběru novinek předáte či přepošlete.

Budete-li mít k průvodci nebo k čemukoli jinému nějaký dotaz, tak se mne neváhejte zeptat, ráda vám odpovím.

 

S přáním hezkého dne

Bc. Pavla Lopatková

tel: 732 865 378

www.kampodevitce.cz