Harmonogram školního roku 2018/2019

Doporučujeme

Harmonogram školního roku 2018/2019:

září a říjen 2018 – kompletování a podpisy IVP

24. 9. 2018 (náhradní termín 9. 11.)  vyšetření zaměřené na volbu povolání v PPP Praha 6

6. listopadu 2018 od 18:00 schůzka se zákonnými zástupci žáků 9. tříd, ohledně přijímacího řízení na SŠ.

22.11. – 24.11. 2018 Schola Pragensis – veletrh středních a vyšších odborných škol – Kongresové centrum Praha.

22 a 23. listopadu 2018 návštěva Schola Pragensis se školou.

30. listopadu 2018 poslední termín pro doručení přihlášek (max. 2 ks) na SŠ s talentovými zkouškami (modrý potisk). Přihlášku získáte u výchovného poradce nebo na stránkách: Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou.

2.1. – 15.1. 2019 období přijímacích zkoušek platné pro obory s talentovou zkouškou ze skupiny oborů 82 (umění a užité umění) – maturitní i nematuritní

15.1. – 31.1. 2019 období přijímacích zkoušek platné pro umělecké obory v konzervatořích.

31. ledna 2019 – spolu s vysvědčením budou vydávány 2 přihlášky na SŠ. – Týká se také žáků 5. a 7. ročníků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia.

Žáci s rodiči na přihlášku doplní název a adresu střední školy, kód a obor vzdělávání. Vyplněné přihlášky donesou nejpozději do 25.2.2019 do školy k podpisu. Žáci předají přihlášky, v úředních hodinách (pondělí 7:50 – 8:45 a 15:00 – 16:00), výchovnému poradci, (Mgr. Kateřina Fuchsová).

1. března 2019 je poslední termín pro zaslání přihlášek na SŠ.

12. dubna a 15. dubna 2019 termín konání jednotných testů (čtyřleté studium).

16. dubna a 17. dubna 2019 termín konání jednotných testů (šestileté a osmileté studium)

Každý uchazeč má právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), pro rozhodnutí o přijetí se použije lepší výsledek.

Od 15. března 2019 budou vydávány zápisové lístky. Zápisové lístky budou vydávány pouze rodičům/zákonným zástupcům, proti podpisu, a to jen v úřední hodiny (pondělí 7:50 – 8:45 a 15:00 – 16:00 a úterý 17:15 – 18:15) výchovným poradcem.

16. dubna 2019 od 18:00 – 19:00 hromadné vydávání zápisových lístků rodičům, kteří se nemohou do školy dostavit v úřední hodiny. Upozorňuji, že jiný večerní termín vyhlášen nebude.

——————————————————————————————————-

Upřesnění k vydávání „Zápisových lístků“:

V případě, že si půjdete vyzvednout „Zápisový lístek“ mimo termín hromadného vydávání (16. dubna 18:00 – 19:00), prosím, zašlete mailem stručnou zprávu o termínu schůzky (zda se jedná o pondělí 13:00 – 15:00 nebo úterý 17:10 – 18:10), abych vám mohla „Zápisový lístek“ připravit a zajistit potřebná razítka.

Mail je: katerina.fuchsova@zscermaka.cz. Do předmětu napište „Zápisový lístek“.

Pro rodiče 5. a 7. tříd: O zápisové lístky, prosím, žádejte/vyzvedávejte si je ve chvíli, kdy budete mít jistotu, že byl/a váš syn/dcera přijati na gymnázium.

Děkuji!

——————————————————————————————————–

Do 3 dnů budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Lhůta pro odevzdání Zápisového lístku na SŠ je do 10 dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení střední školou, kam se žák/student hlásil.

13. května a 14. května 2019 náhradní termín jednotných testů (čtyřleté, šestileté i osmileté studium).

V druhém kole přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

Výchovný poradce a školní psycholog – úřední hodiny 2018/2019

Doporučujeme

Školní psycholog: Mgr. Julie Rakosová

e-mail: julie.rakosova@zscermaka.cz

tel.č.: ZŠ – 234 290 089

e-mail: julie.rakosova@zscermaka.cz

Úřední a konzultační hodiny:

Pondělí:     10:00 – 15:00

Středa:       11:00 – 16:00

Čtvrtek:        8:00 – 13:00

Pátek:          8:00  – 13:00

Nebo dle dohody (e-mail).

Výchovný poradce: Mgr. Kateřina Fuchsová

tel.č.: ZŠ – 234 290 089

e-mail: katerina.fuchsova@zscermaka.cz

Úřední a konzultační hodiny:

Pondělí:       7:55 – 8:45             15:00 – 16:00

Úterý:         17:15 – 18:15

Nebo dle dohody (e-mail).

Speciální pedagog: Mgr. Marie Dovrtělová

tel.č.: ZŠ – 234 290 089

e-mail: marie.dovrtelova@zscermaka.cz

Úřední a konzultační hodiny:

Úterý:      8:00 – 11:30

Čtvrtek:   8:00 – 11:30,         15:00 – 17:00

Nebo dle dohody (e-mail).

Starožitník – maturitní obor

Zajímavý obor pro tvořivé žáky 9. tříd. slider2
Dobrý den,
Střední škola Umělecko-řemeslná v Praze, Podkovářská 4, nabízí žákům devátých tříd studium v maturitním oboru STAROŽITNÍK. V řádném termínu talentových zkoušek se nezúčastnil dostatečný počet uchazečů. O tomto oboru se málo ví, ale je velmi zajímavý zejména pro žáky, kteří mají zájem o dějepis a umění. Obor je osvobozen od maturity z matematiky. U talentových zkoušek je kladen důraz na znalosti historie. Studenti budou 1x týdně chodit na praktické vyučování do muzeí a galerií, na hrady a zámky. Je možné se přihlásit i po termínu, INFO na: www.umeleckoremeslna.cz
Tato škola je jediná v ČR, na které se dá obor studovat.
Srdečně děkuji,
Bc. Alena Krausová
(příznivec SŠ uměleckořemeslné)

DOD – SOU Ohradní, Praha 4

Střední odborné učiliště

Ohradní 57, Praha 4 – Michle

tel: 241 481 022

Dny otevřených dveří ve školním roce 2018 – 2019

 8.1. 2019, 22.1. 2019, 5.2. 2019, 26.2. 2019

Vždy od 14.oo  do  18.oo hodin.

Učební obory pro  ŠKOLNÍ ROK  2011 – 2012

Mechanik elektronik       kód 26-43-L/01          (60 uchazečů ) 

    Čtyřletý studijní obor zakončený maturitou.  Obor je zaměřený na výrobu, montáž, opravy a diagnostiku elektronických zařízení. Po ukončení studia najdou žáci uplatnění v oblasti výpočetní techniky, měření a regulace, spotřební elektroniky apod. Po ukončení studia je možnost pokračovat ve studia na vysoké škole.

 Elektrikář silnoproud     kód   26-51-H/03       ( 10 uchazečů )

         Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou.  Je zaměřený na montáž, údržbu a opravy elektroinstalace v občanské, bytové a průmyslové výstavbě, na výrobu, montáž, demontáž a opravy elektrických strojů a přístrojů a výrobu rozvaděčů. Po ukončení je uplatnění  absolventů ve stavebnictví jako elektromontéři, v různých odvětvích průmyslu jako provozní elektrikáři nebo v údržbě a ve výrobě rozvaděčů. Žáci mají možnost nástavbového studia ukončeného maturitou.

Automechanik     kód   23-68-H/01                         ( 60 uchazečů )

         Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou.  Absolvent tohoto oboru se naučí provádět opravy osobních motorových vozidel, údržbu a opravy elektrické výstroje vozidel, užívat speciální měřidla a měřící techniku, diagnostické přístroje, identifikovat závady a provádět jejich opravy.

Umí řídit silniční motorová vozidla skupiny “B“ a “C“.

         Uplatnění absolventa je v rozvinuté síti autoservisů i jako řidič z povolání. Po skončení studia má možnost na naší škole pokračovat v nástavbovém studiu – provozní technika, která je zakončena maturitní zkouškou.

 Zámečník     kód   23-51-H/01                                 ( 10 uchazečů )

          Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Jeho zaměření je na výrobu, montáž, opravy a údržbu ocelových konstrukcí, výrobků z plechu a dalších kovových výrobků  určených pro občanskou a průmyslovou výstavbu.  Po ukončení studia je uplatnění studentů ve stavebnictví a v různých odvětvích průmyslu jako montéři, provozní mechanici, v údržbě a v provozovnách kovovýroby. Po skončení studia mají žáci možnost pokračovat v nástavbovém studiu na naší škole – provozní technika, zakončené maturitní zkouškou.

Truhlář-    kód   33-56-H/01                                        ( 24 uchazečů )

          Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou.  Absolvent tohoto oboru se naučí ručnímu a strojnímu opracování dřeva, zhotovovat truhlářské výrobky a jejich montáž (okna, dveře, vestavěné skříně, obložení stěn apod. ).

Součástí výuky je i kurz v akreditovaném středisku firmy KNAUF, kde se žáci seznámí, teoreticky a prakticky, s technologií montáže sádrokartonových systémů firmy KNAUF.

Po ukončení studia je možnost pokračovat na maturitním, nástavbovém studiu.

 Montér suchých staveb    kód   36-66-H/01              ( 10 uchazečů )

          Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou. Je zaměřený na nové, moderní stavební materiály a technologie, zejména provádění sádrokartonů. Oproti klasickému zednickému oboru se jedná o specializovaný stavební obor budoucnosti.

PPP – volba další studijní cesty – profi testy

Dotazník pro rodiče je zde: PROFI_Dotazník pro rodiče

Pozvánka k zamyšlení nad volbou další studijní cesty pro žáky 9. ročníků ZŠ

 

Vážení rodiče,

PPP Praha 6 nabízí – jako každoročně – vašemu dítěti možnost psychologického vyšetření, zaměřeného na volbu dalšího studia po ukončení ZŠ.

Toto vyšetření není vhodné plošně pro všechny vycházející žáky ZŠ, ale pouze pro ty, kteří:

  • jsou dosud zcela nerozhodnuti
  • váhají mezi studiem zakončeným maturitou nebo výučním listem
  • nejsou si zcela jisti svými studijními předpoklady
  • jsou na ZŠ vedeni jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a budou potřebovat posudek PPP při přijímacím řízení a dalším studiuToto vyšetření není zaměřeno na zjišťování uměleckých schopností nebo jednoznačných předpokladů pro výkon konkrétního povolání.

Vyšetření k volbě další studijní cesty probíhá následovně:

  • rodiče vyplní formulář úvodního dotazníku, který zároveň slouží jako přihláška, a odevzdají ho v ZŠ (dle dohody s třídním učitelem či výchovným poradcem).
  • takto přihlášení žáci obdrží pozvánku na skupinovou část vyšetření, která se bude konat 24.9.2018 v prostorách PPP Praha 6, probíhá bez účasti rodičů od 9 hod do cca 12:30 hod a má podobu testu na zjištění profilu schopností, osobnostního a zájmového dotazníku
  • následně rodina obdrží pozvánku s termínem individuálního pohovoru, při kterém spolu s žákem a rodiči probereme výsledky testu a dotazníků a prokonzultujeme vhodnou strategii volby další studijní cesty – individuální pohovory proběhnou v říjnu, listopadu, prosinci a lednu 2018/19. V případě, že vám mnou navržený termín konzultace nebude vyhovovat, dejte mi prosím vědět na email: synkova@ppp6.cz
  • vzhledem k  náročnosti této akce je zapotřebí zachovat časový harmonogram, takže dodateční zájemci, kteří se přihlásí až listopadu a prosinci 2018, nemusí být plně uspokojeni.

Manipulační poplatek celkově činí 200 Kč a je splatný po skupinovém vyšetření v PPP.

Vyšetření pro žáky Vaší školy bude realizovat psycholožka Mgr. Mariana Synková.

 Bližší informace je možno získat telefonicky v PPP na č.220 612 131 nebo osobně u výchovné poradkyně v ZŠ.

Těšíme se na spolupráci.                                            Mgr. Mariana Synková

Přihlášky na SŠ a víceletá gymnázia

Vážení rodiče,                                               přihláška

31.1.2019 obdrží vaše děti spolu s výpisem vysvědčení také 2 přihlášky na SŠ/SOU (u 5. a 7. tříd na víceletá gymnázia – kdo požádal).

Tyto přihlášky, prosím, zkontrolujte a obě stejně vyplňte (pokud se hlásíte na 2 střední školy, jinak vyplňte jen jednu přihlášku).

Vyplněné přihlášky pošlete po dětech výchovnému poradci (Kateřina Fuchsová), ten zajistí podpis od vedení školy.

Vyplněné a podepsané  přihlášky předám (jako výchovný poradce) zpět vašim dětem, abyste je do 1.3.2019 mohli doručit na vámi vybrané školy.

Prosím, nenechávejte vše na poslední chvíli a vámi vyplněné přihlášky k podpisu od pane ředitele doneste do školy nejpozději do 25.2.2019.

Rozepsaný harmonogram školního roku najdete na blogu „Jak na SŠ“.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Kateřina Fuchsová