Přijímací zkoušky na SŠ – info ze zpráv

Doporučujeme

Dobrý den,

o přesném termínu přijímacího řízení se nadále neví. Předpokládá se, že by měl být 14 dní po otevření škol. Více se dozvíte v odkazech z internetu ze dne 23.3.2020.

https://eurozpravy.cz/domaci/skolstvi/plaga-prijimaci-zkousky-by-mohly-byt-14-dnu-po-otevreni-skol.834bca37/

https://zpravy.aktualne.cz/maturitu-i-prijimacky-zvladneme-rikaji-experti-obavaji-se-al/r~f06ba4f66d3111eab115ac1f6b220ee8/?utm_source=centrumHP&utm_medium=newsbox&utm_content=default&utm_term=position-1&utm_campaign=Aktualne

V tuto chvíli nemohu slíbit ani termín jednotného vydávání Zápisových lístků plánovaného na 16.4. 2020. 

O termínu vydávání Zápisových lístků budete včas informováni.

Děkuji za pochopení

Kateřina Fuchsová

Harmonogram školního roku 2019/2020

Doporučujeme

Platné termíny pro školní rok 2019/2020 jsou vyznačeny barevně. U černě vyznačených termínů může dojít ke změně. Harmonogram se bude průběžně aktualizovat.

Harmonogram školního roku 2019/2020:

září a říjen 2019 – kompletování a podpisy IVP

5. listopadu 2019 od 18:00 schůzka se zákonnými zástupci žáků 9. tříd, ohledně přijímacího řízení na SŠ (v tento den je také konzultační den).

28.11. – 30.11. 2019 Schola Pragensis – veletrh středních a vyšších odborných škol – Kongresové centrum Praha.

28 a 29. listopadu 2019 návštěva Schola Pragensis se školou.

30. listopadu 2019 poslední termín pro doručení přihlášek (max. 2 ks) na SŠ s talentovými zkouškami (modrý potisk). Přihlášku získáte u výchovného poradce nebo na stránkách: Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou.

2.1. – 15.1. 2020 období přijímacích zkoušek platné pro obory s talentovou zkouškou ze skupiny oborů 82 (umění a užité umění) – maturitní i nematuritní

15.1. – 31.1. 2020 období přijímacích zkoušek platné pro umělecké obory v konzervatořích.

30. ledna 2020 – spolu s vysvědčením budou vydávány 2 přihlášky na SŠ. – Týká se také žáků 5. a 7. ročníků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia.

Žáci s rodiči na přihlášku doplní název a adresu střední školy, kód a obor vzdělávání. Vyplněné přihlášky donesou nejpozději v týdnu 17.2. až 20.2. 2020 (POZOR, od 21.2.2020 do 1.3. 2020 jsou jarní prázdniny!) do školy k podpisu. Žáci předají přihlášky, v úředních hodinách, výchovnému poradci, (Mgr. Kateřina Fuchsová).

1. března 2020 je poslední termín pro zaslání přihlášek na SŠ.

14. dubna a 15. dubna 2020 termín konání jednotných testů (čtyřleté studium).

16. dubna a 17. dubna 2020 termín konání jednotných testů (šestileté a osmileté studium)

Každý uchazeč má právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), pro rozhodnutí o přijetí se použije lepší výsledek.

Od 21března 2020 budou vydávány zápisové lístky. Zápisové lístky budou vydávány pouze rodičům/zákonným zástupcům, proti podpisu, a to jen v úřední hodiny výchovným poradcem.

16. dubna 2020 od 18:00 – 19:00 hromadné vydávání zápisových lístků rodičům, kteří se nemohou do školy dostavit v úřední hodiny. Upozorňuji, že jiný večerní termín vyhlášen nebude.

——————————————————————————————————-

Upřesnění k vydávání „Zápisových lístků“:

V případě, že si půjdete vyzvednout „Zápisový lístek“ mimo termín hromadného vydávání (16. dubna 18:00 – 19:00), prosím, zašlete mailem stručnou zprávu o termínu schůzky (zda se jedná o pondělí 13:00 – 15:00 nebo úterý 17:10 – 18:10), abych vám mohla „Zápisový lístek“ připravit a zajistit potřebná razítka.

Mail je: katerina.fuchsova@zscermaka.cz. Do předmětu napište „Zápisový lístek“.

Pro rodiče 5. a 7. tříd: O zápisové lístky, prosím, žádejte/vyzvedávejte si je ve chvíli, kdy budete mít jistotu, že byl/a váš syn/dcera přijati na gymnázium.

Děkuji!

——————————————————————————————————–

Do 3 dnů budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Lhůta pro odevzdání Zápisového lístku na SŠ je do 10 dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení střední školou, kam se žák/student hlásil.

13. května a 14. května 2020 náhradní termín jednotných testů (čtyřleté, šestileté i osmileté studium).

V druhém kole přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

Výchovný poradce a školní psycholog – úřední hodiny 2019/2020

Doporučujeme

Školní psycholog: Mgr. Julie Rakosová

e-mail: julie.rakosova@zscermaka.cz

tel.č.: ZŠ – 234 290 089

e-mail: julie.rakosova@zscermaka.cz

Úřední a konzultační hodiny:

Pondělí:     10:00 – 16:00

Středa:       10:00 – 16:00

Čtvrtek:        8:00 – 13:00

Pátek:          8:00  – 14:00

Nebo dle dohody (e-mail).

Výchovný poradce: Mgr. Kateřina Fuchsová

tel.č.: ZŠ – 234 290 089

e-mail: katerina.fuchsova@zscermaka.cz

Úřední a konzultační hodiny:

Pondělí:     14:00 – 15:00

Úterý:           9:50 – 10:50              17:15 – 18:15 (na základě mailové domluvy)

Nebo dle dohody (e-mail).

Speciální pedagog: Mgr. Marie Dovrtělová

tel.č.: ZŠ – 234 290 089

e-mail: marie.dovrtelova@zscermaka.cz

Úřední a konzultační hodiny:

Úterý:      12:00 – 16:00

Čtvrtek:   8:00 – 11:30,

Nebo dle dohody (e-mail).

Přihlášky – doplňující informace

Vážení rodiče,                     IMG_20200213_0001up

vzhledem k tomu, že se množí případy nesprávně vyplněných přihlášek a dotazů ohledně jejich potvrzení, dovolila jsem si vytvořit a vzorově vyplnit fiktivní přihlášku, viz. obrázek vpravo.

Přihlášky pošlete (ideálně do 19.2.) po dětech do školy, nebo je nechte na recepci školy. Většinou jsou do druhého dne k dispozici (u , třídních učitelů – pokud si je nikdo nevyzvedl, na recepci – na základě vašeho přání).

Časté chyby:

 1. datum narození v dolní části u kolonky Zákonný zástupce se vztahuje k zákonnému zástupci uvedenému na přihlášce.
 2. prohazování pořadí škol =  obě přihlášky musí být vyplněny stejně,  pořadí škol neurčuje preferenci školy, ale termín přijímacího řízení (1. škola = 1. termín jednotné přijímací zkoušky, 2. škola = 2. termín přijímací zkoušky).
 3. Termín školní přijímací zkoušky  je termín, který stanový ředitel střední školy, jedná se převážně o osobnostní pohovor, všeobecný test, aj. Není vyhlašován na všech školách a bývá jiný než termín jednotné přijímací zkoušky.
 4. Škrtání nehodícího – zkrácené studium ANO, doporučení školského poradenského zařízení (pokud nemáte zprávu z PPP nebo SPC) ANO, jednotná zkouška se škrtá v případě, že jste se hlásili na Gymnázium se sportovní přípravou tj. není potřeba škrtat.
 5. Chybí podpis uchazeče.

Pokud si nejste jistí, prosím, vyplňte pouze školy a zbytek proškrtám, případně vlepím poznámku s chybějícími údaji.

Děkuji za spolupráci a včasné doručení přihlášek do školy (ideálně do 19.2.).

Kateřina Fuchsová – výchovný poradce ZŠ

Profi-testy pro žáky 8. tříd

ppp6 PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 6

Vokovická 32/3, Praha 6, 160 00

tel. č. 220 612 131

Pozvánka k zamyšlení nad volbou další studijní cesty pro žáky 8. ročníků

Vážení rodiče,

PPP Praha 6 nabízí  – jako každoročně – vašemu dítěti možnost psychologického vyšetření, zaměřeného na volbu dalšího studia po ukončení ZŠ.

Toto vyšetření není vhodné plošně, pro všechny vycházející žáky ZŠ, ale pouze pro ty, kteří:

 • jsou dosud zcela nerozhodnuti
 • váhají mezi studiem s maturitou nebo s výučním listem
 • nejsou si zcela jisti svými studijními předpoklady
 • jsou na ZŠ vedení jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a budou potřebovat posudek PPP při dalším studiu

Vyšetření k volbě další studijní cesty probíhá následovně:

 • Promyslete si, kdo by měl o toto vyšetření zájem.
 • Rodiče vyplní formulář úvodního dotazníku, který zároveň slouží jako přihláška, a odevzdají ho třídnímu učiteli do 3.6., poté již není možné se hlásit. Počet míst je omezen.
 • Třídní učitel bude požádán k vyjádření k prospěchu jednotlivých dětí dotazníkem.
 •  Přihlášky a hodnocení učitele vyzvedne psycholožka ve škole.
 • Přihlášení žáci se dostaví na skupinovou část vyšetření, která se koná v prostorách PPP Praha 6, Vokovická 32/3 dne 12.6., probíhá bez účasti rodičů zhruba od 8:00 hod do 12 hod a má podobu testu na zjištění profilu schopností, osobnostního a zájmového dotazníku.
 • Následně rodina obdrží pozvánku k individuálnímu pohovoru, při kterém spolu s žákem a rodiči probereme výsledky testu a dotazníků a prokonzultujeme vhodnou strategii volby další studijní cesty. Individuální pohovory proběhnou v průběhu září/října 2019.

 

Vyšetření pro žáky vaší školy bude realizovat psycholožka Hana Rulcová.

Bližší informace je možno získat telefonicky v PPP na tel. č. 220 612 131 nebo prostřednictvím e-mailu rulcova@ppp6.cz nebo osobně u výchovné poradkyně v ZŠ.

Těšíme se na spolupráci.

 

Mgr. Hana Rulcová

 

Přihlášky na SŠ a víceletá gymnázia

Vážení rodiče,                                               přihláška

31.1.2019 obdrží vaše děti spolu s výpisem vysvědčení také 2 přihlášky na SŠ/SOU (u 5. a 7. tříd na víceletá gymnázia – kdo požádal).

Tyto přihlášky, prosím, zkontrolujte a obě stejně vyplňte (pokud se hlásíte na 2 střední školy, jinak vyplňte jen jednu přihlášku).

Vyplněné přihlášky pošlete po dětech výchovnému poradci (Kateřina Fuchsová), ten zajistí podpis od vedení školy.

Vyplněné a podepsané  přihlášky předám (jako výchovný poradce) zpět vašim dětem, abyste je do 1.3.2019 mohli doručit na vámi vybrané školy.

Prosím, nenechávejte vše na poslední chvíli a vámi vyplněné přihlášky k podpisu od pane ředitele doneste do školy nejpozději do 25.2.2019.

Rozepsaný harmonogram školního roku najdete na blogu „Jak na SŠ“.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Kateřina Fuchsová

CERMAT – informace k přijímacímu řízení na SŠ

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo pro žáky, uchazeče o přijetí do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, užitečné informace ke konání jednotných přijímacích testů ve školním roce 2016/2017. Prosím, poskytněte tyto informace Vašim žákům. Informační materiál je ke stažení na odkazu uvedeném níže a rovněž na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na adrese www.cermat.cz v záložce Jednotná přijímací zkoušky 2017. Na zmíněných webových stránkách jsou uvedeny i další informace, které budou pro Vaše žáky a jejich rodiče zajisté užitečné.

Informace ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky 2017 – ke stažení ve formátu PDF.

S ohledem na to, že jsme zaregistrovali, že na některých základních školách je žákům sdělována informace, že přihlášky ke studiu na střední škole je možné podávat až do poloviny března, rád bych Vám připomněl, že v tomto ohledu došlo v roce 2016 k novele školského zákona a uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení nejpozději do 1. března 2017. Prosím, potvrďte tedy Vašim žákům přihlášky ke studiu nejpozději do tohoto data – 1. března 2017, aby stihli přihlášky podat včas a ředitelé středních škol je tak mohli akceptovat.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji příjemný den,

Jan Pohanka

vedoucí referátu vnějších vztahů

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

E-mail: info@cermat.cz; Tel.: 224 507 507

Web: www.novamaturita.cz; www.cermat.cz

Facebook: Udělám maturitu; Jednotné přijímačky