Profi-testy pro žáky 9. ročníků 20.10.2020

Doporučujeme

Vážení rodiče,

v odkazech naleznete pozvánku pro žáky 9. ročníků od PPP Praha 6 na testy týkající se volby povolání. Profi-testy proběhnou 20.10.2020 od 8:30 – 12:00 v prostorách PPP Praha 6, Vokovická 32/3. Testy jsou zdarma!

Jako přihláška slouží vyplněný druhý odkaz – Dotazník pro rodiče, který můžete poslat po dětech do školy třídnímu učiteli nebo výchovnému poradci.

Pozvánka na profi testy

Dotazník pro rodiče

S pozdravem

Kateřina Fuchsová

výchovný poradce ZŠ a MŠ Antonína Čermáka

 

Harmonogram školního roku 2020/2021

Doporučujeme

Platné termíny pro školní rok 2020/2021 jsou vyznačeny barevně. U černě vyznačených termínů může dojít ke změně. Harmonogram se bude průběžně aktualizovat.

Harmonogram školního roku 2020/2021:

září a říjen 2020 – kompletování a podpisy IVP

listopad 2020 (termín schůzky musel být z důvodu zavření škol odsunut, věřím, že do pololetního vysvědčení se nán podaří schůzku uskutečnit) – schůzka se zákonnými zástupci žáků 9. tříd, ohledně přijímacího řízení na SŠ (v tento den je také konzultační den).

26.11. – 28.11. 2020 Schola Pragensis – veletrh středních a vyšších odborných škol – letos proběhne online http://www.scholapragensis.cz/jnp/.

30. listopadu 2020 poslední termín pro doručení přihlášek (max. 2 ks) na SŠ s talentovými zkouškami (modrý potisk). Přihlášku získáte u výchovného poradce nebo na stránkách: Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou.

2.1. – 15.1. 2021 období přijímacích zkoušek platné pro obory s talentovou zkouškou ze skupiny oborů 82 (umění a užité umění) – maturitní i nematuritní

15.1. – 31.1. 2021 období přijímacích zkoušek platné pro umělecké obory v konzervatořích.

28. ledna 2021 – spolu s vysvědčením budou vydávány 2 přihlášky na SŠ. – Týká se také žáků 5. a 7. ročníků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia.

Důležité sdělení MŠMT: V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno. Předloží-li žák takové vysvědčení, musí ředitel školy v kritériích stanovit, jakým způsobem bude s hodnocením naloženo. V letošním školním roce MŠMT doporučuje hodnocení ze stanovených kritérií zcela vyloučit, v následujících letech je možné např. duplicitně započítat jiné pololetí.  

Žáci s rodiči na přihlášku doplní název a adresu střední školy, kód a obor vzdělávání. Vyplněné přihlášky donesou nejpozději v týdnu 22.2. až 26.2. 2021 do školy k podpisu. Žáci předají přihlášky, v úředních hodinách, výchovnému poradci, (Mgr. Kateřina Fuchsová).

1. března 2021 je poslední termín pro zaslání přihlášek na SŠ (na školách Prahy 6 jsou jarní prázdniny).

12. dubna a 13. dubna 2021 termín konání jednotných testů (čtyřleté studium).

14. dubna a 15. dubna 2021 termín konání jednotných testů (šestileté a osmileté studium)

Každý uchazeč má právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), pro rozhodnutí o přijetí se použije lepší výsledek.

Od 22března 2021 budou vydávány zápisové lístky. Zápisové lístky budou vydávány pouze rodičům/zákonným zástupcům, proti podpisu, a to jen v úřední hodiny výchovným poradcem.

20. dubna 20210 od 18:00 – 19:00 proběhne hromadné vydávání zápisových lístků rodičům, kteří se nemohou do školy dostavit v úřední hodiny. Upozorňuji, že jiný večerní termín vyhlášen nebude.

——————————————————————————————————-

Upřesnění k vydávání „Zápisových lístků“:

V případě, že si půjdete vyzvednout „Zápisový lístek“ mimo termín hromadného vydávání (20. dubna 18:00 – 19:00), prosím, zašlete mailem stručnou zprávu o termínu schůzky (zda se jedná o pondělí 14:00 – 15:00 nebo úterý 15:10 – 17:10), abych vám mohla „Zápisový lístek“ připravit a zajistit potřebná razítka.

Mail je: katerina.fuchsova@zscermaka.cz. Do předmětu napište „Zápisový lístek“.

Pro rodiče 5. a 7. tříd: O zápisové lístky, prosím, žádejte (vyzvedávejte si je) ve chvíli, kdy budete mít jistotu, že byl/a váš syn/dcera přijati na gymnázium.

Děkuji!

——————————————————————————————————–

Do 3 dnů budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Lhůta pro odevzdání Zápisového lístku na SŠ je do 10 dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení střední školou, kam se žák/student hlásil.

12. května a 13. května 2021 náhradní termín jednotných testů (čtyřleté, šestileté i osmileté studium).

V druhém kole přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

Výchovný poradce a školní psycholog – úřední hodiny 2019/2020

Doporučujeme

Školní psycholog: Mgr. Julie Rakosová

e-mail: julie.rakosova@zscermaka.cz

tel.č.: ZŠ – 234 290 089

e-mail: julie.rakosova@zscermaka.cz

Úřední a konzultační hodiny:

Pondělí:     10:00 – 16:00

Středa:       10:00 – 16:00

Čtvrtek:        8:00 – 13:00

Pátek:          8:00  – 14:00

Nebo dle dohody (e-mail).

Výchovný poradce: Mgr. Kateřina Fuchsová

tel.č.: ZŠ – 234 290 089

e-mail: katerina.fuchsova@zscermaka.cz

Úřední a konzultační hodiny:

Pondělí:     14:00 – 15:00

Úterý:           9:50 – 10:50              17:15 – 18:15 (na základě mailové domluvy)

Nebo dle dohody (e-mail).

Speciální pedagog: Mgr. Marie Dovrtělová

tel.č.: ZŠ – 234 290 089

e-mail: marie.dovrtelova@zscermaka.cz

Úřední a konzultační hodiny:

Úterý:      12:00 – 16:00

Čtvrtek:   8:00 – 11:30,

Nebo dle dohody (e-mail).

Přihlášky na SŠ a víceletá gymnázia

Vážení rodiče,                                               přihláška

31.1.2019 obdrží vaše děti spolu s výpisem vysvědčení také 2 přihlášky na SŠ/SOU (u 5. a 7. tříd na víceletá gymnázia – kdo požádal).

Tyto přihlášky, prosím, zkontrolujte a obě stejně vyplňte (pokud se hlásíte na 2 střední školy, jinak vyplňte jen jednu přihlášku).

Vyplněné přihlášky pošlete po dětech výchovnému poradci (Kateřina Fuchsová), ten zajistí podpis od vedení školy.

Vyplněné a podepsané  přihlášky předám (jako výchovný poradce) zpět vašim dětem, abyste je do 1.3.2019 mohli doručit na vámi vybrané školy.

Prosím, nenechávejte vše na poslední chvíli a vámi vyplněné přihlášky k podpisu od pane ředitele doneste do školy nejpozději do 25.2.2019.

Rozepsaný harmonogram školního roku najdete na blogu „Jak na SŠ“.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Kateřina Fuchsová

CERMAT – informace k přijímacímu řízení na SŠ

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo pro žáky, uchazeče o přijetí do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, užitečné informace ke konání jednotných přijímacích testů ve školním roce 2016/2017. Prosím, poskytněte tyto informace Vašim žákům. Informační materiál je ke stažení na odkazu uvedeném níže a rovněž na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na adrese www.cermat.cz v záložce Jednotná přijímací zkoušky 2017. Na zmíněných webových stránkách jsou uvedeny i další informace, které budou pro Vaše žáky a jejich rodiče zajisté užitečné.

Informace ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky 2017 – ke stažení ve formátu PDF.

S ohledem na to, že jsme zaregistrovali, že na některých základních školách je žákům sdělována informace, že přihlášky ke studiu na střední škole je možné podávat až do poloviny března, rád bych Vám připomněl, že v tomto ohledu došlo v roce 2016 k novele školského zákona a uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení nejpozději do 1. března 2017. Prosím, potvrďte tedy Vašim žákům přihlášky ke studiu nejpozději do tohoto data – 1. března 2017, aby stihli přihlášky podat včas a ředitelé středních škol je tak mohli akceptovat.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji příjemný den,

Jan Pohanka

vedoucí referátu vnějších vztahů

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

E-mail: info@cermat.cz; Tel.: 224 507 507

Web: www.novamaturita.cz; www.cermat.cz

Facebook: Udělám maturitu; Jednotné přijímačky