Obecné zásady k přijímacímu řízení od To dáš a SŠGH

Obecné zásady letošních přihlášek
Na přihlášce se uvádějí až tři obory dle preference. Rodiny tedy sestavují žebříček dle toho, jak moc na danou školu chtějí. Po odeslání přihlášky to je již finální, nelze to změnit.
Netaktizovat: na přihlášku patří jen ty školy, na které by děti opravdu chtěly nastoupit. Současně ale platí, že jsem-li přijata na první školu v pořadí, jdu na tu a ne na druhou, byť bych na ni byla také přijata. Nedává tedy smysl na první místo dávat „nejlehčí“ školu – pokud se dostanu rovnou na tu, jdu na ni, pokud se nedostanu ani na ni, zbylé dvě přihlášky na náročnější školy jsou de facto vyhozené.
Čas je až do 20. února, není to závod, pořadí přijatých přihlášek nehraje roli. Po odeslání přihlášek už volbu nelze změnit. Je možné, že vzhledem k mediálnímu zájmu systém v prvních dnech pojede pomaleji či spadne. Buďme shovívaví, skutečně věřím, že je funkční a všem nám pomůže.
Jak na samotné podání
1. Podání přihlášky plně elektronicky – nejrychlejší a nejefektivnější varianta, jako jediná zaručuje plně digitální komunikaci
VIDEONÁVOD: JAK NA TO
Pro tuto plně digitální přihlášku je potřeba, aby se rodič přihlásil zaručenou identitou – např. bankovní identita, přes datovou schránku nebo mobilní klíč eGovernmentu (lze sjednat na pobočce Czech Pointu za cca 15 minut). I pokud k dnešnímu dni ani jeden z rodičů elektronickou verifikaci nemá, určitě je dobré si ji zařídit a pak podávat přihlášku.
2. Podání přihlášek tzv. výpisem (zde budou SŠ s rodinami komunikovat stále poštou)
VIDEONÁVOD: JAK NA TO
3. Podání přihlášek tiskopisem
JAK NA TO
Odpovědi na časté otázky
1. Kritéria a podmínky přijímacího řízení – musely školy zveřejnit v DIPSY, na webu a na úřední desce školy k 30. lednu. Určitě je dobré si je pročíst, rodiny v nich najdou z čeho se skládá přijímací zkouška, termíny případné školní zkoušky, zdali je vyžadováno lékařské potvrzení, ale i jak bude škola postupovat v případě shody pořadí uchazečů. Pro správné fungování algoritmu nelze, aby uchazeči sdíleli příčky umístění, a tak ředitelé museli již nyní specifikovat, dle čeho se bude v případě shody postupovat (např. lepší průměr některých předmětů ze ZŠ, více bodů z Cermat matematiky apod.). Vhodné je na tato kritéria myslet, případně jim uzpůsobit pozornost v rámci přípravy.
2. Průměr ze ZŠ – není povinnou součástí přihlášek, avšak může být součástí tzv. školní části zkoušky. Tedy některé školy ho vyžadují, jiné nikoliv. Škola i musí specifikovat, o která vysvědčení má zájem. U nás žáci s bezproblémovým chováním dostávají body za průměr do 1,8 z lepšího vysvědčení, buď z konce 8. třídy nebo z pololetí 9. třídy.
3. Jak známky doložit? Svým žákům pravděpodobně vydáváte výjezd známek, např. z Bakaláři či Edookit. To je nejsnazší pro vás i pro SŠ. Stejně tak mohou žáci nahrát prostou (tedy úředně neověřenou) kopii vysvědčení. Pro lepší čitelnost je mnohem lepší nahrávat skeny v pdf než např. fotografie pořízené na mobilní telefon. Popřípadě lze vyplnit a nahrát doporučený mustr Cermatu, nejlepší ale je výpis od ZŠ s QR kódem.
4. Doložení absolvování povinné školní docházky – je v DIPSY u všech oborů zakliknuté jako povinné, nicméně přihlášku lze nyní odeslat bez toho. Deváťáci pochopitelně ještě povinnou školní docházku ukončenou nemají, tudíž to budou potvrzovat dané SŠ, kam nastupují, až před 1. 9. 2024. Přihlášku lze odeslat bez těchto příloh.
5. Lékařské potvrzení – též není vyžadované u všech oborů (typicky není třeba u gymnaziálních oborů). Pokud je lékařské potvrzení potřeba, je to explicitně uvedeno ve zveřejněných podmínkách přijímacího řízení. Zde je doporučený tiskopis. Lze použít i jiný, pokud bude obsahově odpovídat. Je v pořádku mít pouze jeden posudek s jedním razítkem a na něm více oborů. Opět stačí nahrát kopie do DIPSY (doporučujeme sken). U nás je lékařské potvrzení třeba u oborů Hotelnictví, Gastronomie, Kuchař-číšník/barman a Cukrář.
6. Obory s talentovou zkouškou – pokud žáci ke konci listopadu již podávali přihlášky na obory s talentovou zkouškou či na sportovní gymnázia, mohou nyní podat ještě další 3 přihlášky, celkem 3+2 přihlášky, tedy pět oborů. V DIPSY zadají všech pět oborů (dva již podané a tři nové) dle preference, kterou doposud neuváděli, a dávají ji najevo až nyní. Závaznou informaci o přijetí budou mít spolu se zbytkem republiky 15. května, tedy přijetí na obory s talentovou zkouškou jim oficiálně nebude komunikováno dříve (byť již pravděpodobně mají z vyhlášených výsledků talentovek indikaci, zdali to vyšlo, nebo ne).
7. Kombinace s výučními obory – limit 3 přihlášek na obory platí včetně výučních oborů, tedy mohou podat např. 2 přihlášky na maturitní obory a jednu přihlášku na výuční obor. Výuční obory nejsou „další“ přihlášky nad rámec oněch tří.
8. Kde se budou psát přijímačky – To zatím nedokážeme odpovědět, systém DIPSY žáka přiřadí pro jednotnou zkoušku na jednu ze škol, kterou má v přihlášce. Je to na základě kapacit a vzdálenosti od školy, ačkoliv předpokládáme, že Praha bude považovaná za jeden okres a nebudou se optimalizovat vzdálenosti. Je možné, že v pátek 12. dubna i v pondělí 15. dubna půjde žák zkoušku psát na stejné místo, stejně tak je možné, že zkoušku vůbec nebude psát na škole, kam chce nejvíc. Nebojte se, vždy se počítá lepší výsledek z M a lepší výsledek z ČJ, ten se dozví všechny školy a kde zkoušku píší nemá vliv na přijetí. Ty, které čeká i školní část zkoušky, tak např. půjdou psát zkoušku na školu, kde po Cermat testech zůstanou a odpoledne si dají ještě školní zkoušku, čímž nemusí na školu dvakrát.
9. Algoritmus přiřazování žáků na školy – proběhne podle nového algoritmu Cermatu, kdy budou stěžejní výsledky z přijímaček, priorita školy v přihlášce a kapacita daného oboru. Více o algoritmu včetně videa, jak to bude fungovat, si přečtěte tady. Výsledky budou komunikovány plošně všem 15. května. Platí, že se nemůže stát, aby byl přijat uchazeč, který dopadl ve zkouškách hůře než jiný (nepřijatý), jen proto, že měl školu jako vyšší prioritu! Rozhodují zásluhy, ne priority.
A to je ode mě a od kolegů z To dáš! pro dnešek všechno!
Přejme si hladký průběh celého přihlašovacího procesu a jako vždy moc děkujeme za spolupráci.

Zdraví

Petra Havlová
Studijní oddělení Střední školy gastronomické a hotelové
tel. 241 001 711
e-mail: info@ssgh.cz

SSGH
Tento e-mail dostáváte v rámci informačního servisu pro uchazeče o vzdělání – ten obsahuje i připomínky důležitých termínů k podání přihlášky či instrukce, jak potřebné dokumenty správně vyplnit. Zpráva je dle zákona obchodním sdělením Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o.
Příspěvek byl publikován v rubrice Důležité informace a jeho autorem je 1trida. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)