A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Veselé Velikonoce přeje MŠ

Vážení rodiče,

chceme Vám popřát v této nelehké době krásné Velikonoce. Už se nám moc stýská a proto jsme si pro vás připravili velikonoční stezku na plotě naší školky. Přijďte si k nám zpříjemnit velikonoční svátky a užít si trochu zábavy. Nezapomeňte si s sebou vzít vyfouknutou nazdobenou  kraslici na zavěšení, mašličku a nějaký jarní obrázek od dětí a samozřejmě dobrou náladu.

Doufáme že se brzy shledáme ve školce

S pozdravem paní učitelky z MŠ JanákovaIMG_0615

IMG_0612IMG_0605 IMG_0606 IMG_0609

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

 

Ředitelka Mateřské školy Janákova, Janákova 9/2358, Praha 6 (dále jen „mateřská škola“) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen v souladu s § 34a odst. 2 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odst. 5 školského zákona. Školským obvodem je pro všechny mateřské školy MČ Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou „spádové“. Na základě § 34 odst. 3 školského zákona má dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.

Do mateřských škol zřízených MČ Praha 6 se podle školského zákona přednostně přijímají na volná místa děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a děti s povinným předškolním vzděláváním s trvalým pobytem na území MČ Praha 6, bez ohledu na stanovená kritéria.

 

Počet volných míst pro školní rok 2021/22 :  8

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání – školní rok 2021/22:

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

 1. trvalý pobyt dítěte
 • na území MČ Praha 6 přihlášené k trvalému pobytu       50 bodů
 • na území jiné MČ nebo obce                                                    1 bod
 1. věk dítěte dle narození v období
 • před 01.09.2016                                                                       35 bodů
 • od 01.09.2016 do 31.08.2017                                                 15 bodů
 • od 01.09.2017 do 31.08.2018                                                 10 bodů
 • od 01.09.2018 do 31.12.2018                                                  5 bodů
 •                           po 01.01.2019                                                    1 bod

 

 1. individuální situace dítěte

MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 01.09.2021                1 bod

 

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel/ka školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a možností mateřské školy.

Vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, odevzdávají zákonní zástupci 04. 05. 2021, v době od 12,00 – 17,30 hodin.

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

 

Při přijetí dítěte do více mateřských škol zákonný zástupce odevzdá Zápisový lístek jen do jedné zvolené MŠ. Po odevzdání Zápisového lístku dne 11. 05. 2021 v době od 13,00 hod. do 17,00 hodin, zákonný zástupce obdrží Rozhodnutí o přijetí. Současně žadatel vyplní u vedení mateřské školy formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

V Praze dne 1. 3. 2021                                               Mgr.  Petr Karvánek
ředitel školy

Distanční výuka

VELIKONOCE

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který oslavuje zmrtvýchvstání Ježíška (Ježíše Krista). Dříve také byly Velikonoce svátky, které oslavovaly příchod jara. Jedná se o svátky, které nemají pevné datum, ale jsou to tzv. pohyblivé svátky. Jejich datum se mění podle data prvního úplňku po jarní rovnodennosti. Tento rok bude Velikonoční neděle 4. dubna a Velikonoční pondělí 5. dubna. Těmto dnům předchází pátek 2. dubna, tzv. Velký pátek.

 

SVATÝ TÝDEN

Květná neděle (29.3)

Škaredá středa (31.3.)

Zelený čtvrtek (1.4.) = v tento den by se měla jíst jen zelená strava (zelenina)

Velký pátek (2.4.) = připomínka smrti a ukřižování Ježíška (Ježíše Krista)

Bílá sobota (3.4.) = skončením Bílé soboty končí půst

Velikonoční neděle (4.4.) = Kristus vstal z mrtvých za svítání, v tento den se pečou např. velikonoční beránci

Velikonoční pondělí (5.4) = tento den je velikonoční pomlázka

 

ZVYKY A TRADICE VELIKONOC  

velikonoční beránek = velikonoční beránek je symbolem oběti, tedy Ježíše, který se obětoval

velikonoční vajíčka = nabarvená vajíčka dávají dívky chlapcům, kteří přijdou koledovat

pomlázka – dívka vyšlehaná pomlázkou od chlapce dle tradice zůstane po celý rok zdravá a plodná – pomlázka se plete z čerstvých vrbových proutků,  jen tak budou dívky plné síly a mladosti

 

BÁSNIČKY O VELIKONOCÍCH – KOLEDOVÁNÍ

 

HODY, HODY, DOPROVODY

Hody, hody, doprovody,

dejte vejce malovaný.

Nedáte-li, malovaný,

dejte aspoň bílý,

slepička vám snese jiný.

 

ZAJÍČEK

Hody, hody, doprovody,

já jsem malý zajíček,

utíkal jsem podle vody,

nesl košík vajíček.

Potkala mě koroptvička,

chtěla jedno červené,

že mi dá lán jetelíčka

a já říkal: Ne, ne, ne.

Na remízku mezi poli,

mám já strýčka králíčka,

tomu nosím každým rokem,

malovaná vajíčka.

 

KOLEDNÍČEK

Já jsem malý koledníček,

přišel jsem si pro trojníček,

trojníček mi dejte,

nic se mi nesmějte.              * trojníček = drobná mince, grešle

 

 • grafomotorika – Pracovní list pro šikovné předškoláky – Poznej písmenka ze slova pomlázka a kraslice

 

 • Úkol pro šikulky

– Přečti si s rodiči zajímavé informace o Velikonocích.

– Ozdobte vajíčka nebo zkuste uplést pomlázku.

– Upečte s maminkou beránka nebo mazanec

– Zasaďte si osení a zkoumejte, jak se ze semínka stane rostlinka

 • Tvoření – Jarní zápich – Ovečka z popcornu

– Co je potřeba: špejle, pop corn,

                          bílý tvrdý papír, provázek, korálky, nůžky, lepidlo

 • Zahraj si stolní hru s mámou a tátou
 • Co budete potřebovat: figurky, hrací kostka a herní plán

viz níže

Omalovánka – Všechny pracovní listy krásně vymaluj

Jarní hra kolikk pocitani pracovnílist přiřaď putování puzzle tvary

ZÁPIS DO MŠ


K zápisu do MŠ potřebujete především Žádost o přijetí dítěte a to vyplněnou a potvrzenou lékařem. Po vyplnění tohoto registračního průvodce Vám budou vygenerovány vyplněné tiskopisy žádosti. Ty si prosím vytiskněte na papír nebo do PDF.

Co vám umožňuje tento odkaz: registrační průvodce

 • Vyplnit registrační údaje do systému, což později zrychlí a zjednoduší vlastní zápis.
 • Vytisknout si předvyplněné Žádosti o přijetí pro každou MŠ, do které se hlásíte.
 • Zarezervovat si konkrétní časy zápisu v každé školce na termíny, které Vám vyhovují.
 • Od 10. května 2021 půběžně sledovat, jaké je vaše aktuální pořadí v každé školce.

Jak tento registrační průvodce funguje:

 • Registrace dětí a rezervace časů pomocí tohto průvodce byla spuštěna 15. března 2021 a bude ukončena 02. května 2021, tedy v noci před prvním dnem zápisů.
 • Na pořadí registrací nezáleží, rozhodují pouze získané body (na základě věku dítěte, trvalém bydlišti atd.), proto s registrací nespěchejte a vše raději pečlivě vyplňte.
 • Ke své registraci se můžete kdykoli vrátit, informace změnit či doplnit a dokonce si můžete rezervovat i jiné časy zápisu.

Co bude potřebovat zákonný zástupce k zápisu:

 • Vyplněnou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí s podpisy zákonných zástupců.
 • Rodný list dítěte k nahlédnutí.
 • Doklad o trvalém pobytu – OP žadatele, popř. výpis z evidence obyvatel (nájemní smlouva není považována za trvalý pobyt).
 • Termín zápisů do mateřských škol byl stanoven na den 04. května 2021

Itinerář

 • 15. března 2021 – spuštění registrací pomocí tohoto průvodce
 • 02. května 2021 – ukončení registrací
 • 04. května 2021 – zápisy v mateřských školách
 • 06. května 2021 od 10:30 do 11:30 – nahlédnutí do spisu
 • 06. května 2021 ve 12:00 – vyvěšení seznamu přijatých na nástěnkách jednotlivých školek (ředitelky budou seznam aktualizovat 1x týdně)
 • 10. května 2021 – spuštění náhledu na vaše aktuální pořadí v jednotlivých školkách (zde v tomto průvodci)
 • 11. května 2021 od 13:00 do 17:00 – odevzdání Zápisových lístků
 • 31. května 2021 – ukončení provozu tohoto průvodce a sejmutí seznamů přijatých z nástěnek školek
 • po 04. června 2021 – začnou se rozesílat finální Rozhodnutí o nepřijetí

Podrobné informace

Technické informace

 • Většina dětí se v systému již nachází (děti které měly loni nebyly přijaté, děti které žádají o přestup a děti které se nachází v registru obyvatel). Vy budete pouze doplňovat další nutné údaje.
 • Případné technické problémy prosím hlašte -ovi.

Více informací a registraci naleznete zde:

  https://jakdoskolky.cz/

Distanční výuka

 

Příchod jara

 • grafomotorika – pracovní list pro šikovné předškoláky
 • Básnička –

                       Jaro

                    Když sluníčko pěkně svítí,

                    rozvíjí se všechno kvítí.

                   I nejmenší poupátko,

                   rozvije se zakrátko.

 

 • Čtení pohádky – Jak se sluníčko udýchalo

převyprávěj celý příběh od začátku až do konce

-text najdete v příloze

 

 • Úkol z červeného pracovního sešitu

str: 9,10,11

 

 • Úkol pro šikulky

Úkoly z červeného pracovního sešitu si můžete vybarvit.

 • Omalovánka – Jaro

kuliferdAovceZAHRADA OMALOVÁNKA

 POHÁDKA SLUNÍČKO 2POHÁDKA SLUNÍČKO

Distanční výuka

Zvířátka na jaře

 • grafomotorika – Pracovní list pro šikovné předškoláky
 • pohybová říkanka – Cvičení s pejskem a kočičkou
 • viz příloha

 

 • Básnička – S touto básničkou si můžete i zacvičit

  Pejsek

Já jsem pejsek hlídací,

někdy snad i trhací.

Když zahlédnu pošťáka,

proženu ho-rošťáka!

Když polapím malou myšku,

zalezu s ní do pelíšku.

 

          Malá kočička

          Já jsem malá kočička,

          ráda honím klubíčka.

          Zádíčka si protáhnu,

          drápky své si vytáhnu.

          Pak si přijdu pro mlíčko

          a usnu jako klubíčko.

 

 • Poslech – Pohádka o kohoutkovi a slepičce

převyprávěj celý příběh od začátku až do konce

O kohoutkovi a slepičce – YouTube

 

 • Úkol z červeného pracovního sešitu

str: 5,6,7,

 • Úkol pro šikulky

Úkoly z červeného pracovního sešitu si můžete vybarvit.

 • Omalovánka – Farma

 depositphotos_87019922-stock-illustration-coloring-book-farm-cartoon-educational grafomotorika rozcvička pejsek rozcvička

Distanční výuka

Vážení rodiče,

s ohledem na vzniklou situaci zahajujeme distanční výuku v naší mateřské škole, rodičům předškolních dětí byly materiály k výuce zaslány na email.

Kniha – přítel člověka

 • grafomotorika – pracovní list pro šikovné předškoláky
 • tvoření – Namaluj tvou nejoblíbenější pohádkovou postavu
 • Básnička –  Pohádkový svět

                             Vždy ,když knihu otevřeme,

                             v pohádce se ocitneme. 

                             Jedna stránka pro Karkulku,

                             druhá zase pro Sněhurku,

                             Popelku tu ještě máme

                            a Bajaju taky známe.

                           Na dlani ukáže se hned,

                            celý pohádkový svět.

 

 • Poslech – Pohádka o Červené Karkulce

převyprávěj celý příběh od začátku až do konce

Červená Karkulka (Uhlíř, Svěrák) – YouTube

 • Písnička – Malovaná pohádka

Malovaná pohádka – YouTube

 • Úkol z červeného pracovního sešitu

str: 1,2,3,4

 • Úkol pro šikulky

Úkoly z červeného pracovního sešitu si můžete vybarvit!!!

 • Omalovánka – Jak pejsek a kočička vařili dort

– můžetgrafomotorikae si příběh o pejskovi a kočičce přečíst doma s rodiči :)omalovánkageometricnoty