Znovuotevření provozu Mateřské školy Antonína Čermáka od 25.5.2020

Vážení a milí rodiče, jsem moc ráda, že Vás mohu po delší době opět pozdravit a oslovit s dobrou zprávou, že se s Vámi a  Vašimi dětmi  můžeme opět od  25.5.2020 setkávat. Bohužel, stále platí, že si budeme muset pro naše setkávání v mateřské škole určit povinná pravidla, kterými se budeme muset v době epidemie Coronaviru – 19 řídit.

Pro toto setkávání je nutné, abyste vyplnili Čestné prohlášení a odevzdali jej první den nástupu Vašeho dítěte v MŠ.

ZDE Prohlášení rodičů dítěte

Pravidla provozu MŠ Antonína Čermáka po obnovení provozu od 25. 5. – 30. 6. 2020

 

  • První den nástupu dítěte do mateřské školy, jsou  rodiče povinni  odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.
  • Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti zdravé, bez jakéhokoliv příznaku respiračního onemocnění (teplota, rýma, kašel, vyrážka, červené oči atd.)
  • Rodič předá dítě v šatně učiteli v čase od 7,00 hodin do 8,30 hodin.
  • Pozdější příchody do mateřské školy nebudou možné z důvodů dezinfikování prostor mateřské školy. Prosím, nezdržujte se zbytečně v šatnách dětí.
  • Prosím, dejte dítěti vhodné oblečení do mateřské školy a také patřičné oblečení na převlečení ven. V případě příznivého počasí se budeme snažit hodně pobývat venku. Dejte dítěti batůžek, láhev na případné pití, pláštěnku pro případ náhlé změny počasí.
  • V budově se budeme snažit být co nejméně a to jen na svačinu, oběd a v případě  špatného počasí. Budeme se snažit využívat také atrium mateřské školy, kde si děti mohou hrát.
  • Rodiče berou na vědomí, že v prostorách školky bude docházet ke zvýšené dezinfekci prostor, ale i rukou dětí, proto je ke zvážení, zda děti s atopickým ekzémem a alergií je vhodné do MŠ dávat. Pokud budete požadovat, aby Vaše dítě nosilo roušku, pak jste povinni mu jí zajistiti a dát mu patřičný počet na celý den a také náhradní sáček na použité roušky.
  • Z hygienických důvodů se nebudou konat žádné plánované akce. Stále zvažujeme, jak se co nejlépe a dle pravidel rozloučit s našimi školáky.
  • Provoz mateřské školy bude probíhat v čase od 7,00 hodin. Ukončení provozu nebude dříve, jak v 16,00 hodin. Čas ukončení Vám ještě sdělíme během příštího týdne.

 

Zaměstnanci, rodiče a děti jsou povinni se řídit aktuálními, obecně platnými opatřeními, které jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánů veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze Covid 19.

 INFORMACE K LETNÍMU PROVOZU OD 1.7.2020 do 10.7.2020- ZJIŠTĚNÍ DOSAVADNÍHO ZÁJMU

Žádám rodiče dětí, kteří měli zájem o umístění svého dítěte v období  letního provozu, aby mi  nejpozději  do  pondělí 25.5.2020 potvrdili, zda stále  Váš  zájem o umístění dítěte  trvá a v jakém časovém období.   Za období od 1.7. 2020 do 10.7.2020 bude nutné dopředu  uhradit na účet školy finanční částku za  stravné a školné . Předškoláci  ani v tomto období školné hradit nebudou , ale jen stravné. Částku Vám ještě upřesním  po zjištění Vašeho zájmu a po poradě  s paní účetní a vedoucí školní jídelny.

Upozorňuji, že v pondělí 6.7. 2020 bude MŠ UZAVŘENA- STÁTNÍ SVÁTEK.

Prosím, rodiče dětí , kteří mi v posledních dnech tento požadavek neupřesnili, aby  mi napsali na e- mail mateřské školy- ms.cermaka@zscermaka.cz , nebo nejpozději v pondělí 25.5.2020  při předávání dětí sdělili svůj požadavek. Poté Vás budu informovat o otevření MŠ  a vyzvu Vás k úhradě plateb.

Mějte se moc krásně. Již se na Vás a děti moc těšíme a věříme, že  vše úspěšně zvládneme v klidu a dobré pohodě.

S pozdravem za celý kolektiv MŠ- Antonína Čermáka , Radmila Jenčíková

 

V pondělí 25.5.2020 bude pro přihlášené děti MŠ otevřena od 7,00 hod do 17, 00 hod. V dalších dnech je provozní doba zkrácená do 16,00 hod.

Všechny odpolední kroužky jsou zrušeny (předškolák, výtvarné činnosti, angličtina).