Zápisy do MŠ

Zápisy do mateřské školy proběhnou:

11 5. 2020 – 13 – 18 hod.

Doporučujeme všem registraci, která umožní – sběr základních dat o dětech a zákonných zástupcích a dále tisk žádosti o přijetí a rezervace času do konkrétní mateřské školy s cílem zapsat dítě. Registrace budou spuštěny ve středu 15. dubna 2020.

Podrobnosti k zápisu včetně kritérií naleznete zde, další informace naleznete v brožuře MČ Prahy 6 Jak přihlásit dítě.