Výsledky zápisu do MŠ- Antonína Čermáka- přijaté děti

Seznam dětí (registračních čísel) přijatých k předškolnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6, pracoviště A. Čermáka pro školní rok 2019/2020
kód rozhodnutí kód rozhodnutí kód rozhodnutí
J35S86 přijat P18U37 přijat R90G46 přijat
J10J62 přijat K86Q60 přijat H81O65 přijat
Z60Z43 přijat O64U44 přijat B34O89 přijat
Q77A52 přijat H51S55 přijat K93G94 přijat
W91U51 přijat E39R76 přijat D30V24 přijat
U96R44 přijat C41I19 přijat T70W46 přijat
T91P72 přijat U21R72 přijat H79U61 přijat
N92E19 přijat
kód rozhodnutí
Z44Z30 přijat – individuální vzdělávání
I26Z92 přijat – individuální vzdělávání
D14X78 přijat – individuální vzdělávání
S44A49 přijat – individuální vzdělávání
Na 24 míst bylo přijato 22 dětí, u 2 uchazečů přerušil ředitel školy správní řízení, neboť neměli
potřebná očkování, ale jinak vyhověli kritériím na přijetí.
Dále ředitel školy rozhodl přijmout 4 děti, unichž zákonní zástupci oznámili individuální vzdělávání.