Uvítání v novém školním roce

Vážení rodiče, prarodiče a děti,

ráda bych Vás jménem našeho kolektivu přivítala v novém školním roce 2019/ 2020.

Zvláštní přivítání patří také našim „ novým dětem“ a jejich rodičům, na které se již  od 2.9.2019  moc těšíme.

  Našim velkým přáním je to, abychom se všichni v mateřské škole setkávali rádi, naučili jsme se spoustu nových věcí, dětem pomohli najít správný směr v jejich rozvoji a samostatnosti. Ráda se na každé dítě dívám, jako na osobnost, která potřebuje individuální přístup. Také zde se budu snažit nejen já, ale také paní učitelky dětem pomoci.

Pro mě, jako vedoucí učitelku je hodně důležitá dobrá pohoda v pracovním kolektivu, ale také mezi Vámi rodiči, protože jen tak, se dá vytvořit pro děti ta nejlepší atmosféra pro jejich klidný rozvoj, pohodu a radost, kterou budou prožívat v prostředí naší mateřské školy.

Po celou dobu tohoto školního roku se budeme snažit dětem vytvořit to nejlepší prostředí, hledat zajímavé vyučovací metody, které je budou bavit a posunou je v jejich dalším rozvoji.

 Máme naplánováno mnoho školních akcí, ale také společných setkání s Vámi rodiči.

Protože se celý školní rok teprve rozjíždí, dokončují se rozvrhy v základní škole, nemohu Vám ještě sdělit kroužky pro předškoláky a jejich časový rozvrh.

 

S přáním všeho dobrého za celý náš kolektiv

 

Bc. Radmila Ľubová Slavíková