Letní provoz v MŠ

Naše MŠ A. Čermáka bude mít letní provoz od 1.7. – 10.7. 2020. Přihlášky se budou přijímat od dubna 2020. Přednostně budou přijímány děti z MŠ Antonína Čermáka. Informace o přijímání budou zveřejněny na webových stránkách MŠ.

letní provoz