Duhová školka

ZÁŘÍ
Zlaté babí léto
– Seznamujeme se se třídou Berušek a vzpomínáme na prázdniny
– Základy a pravidla společenského chování
– Moje rodina
– Moje město
(pozdrav, poděkování, bezpečnost v MŠ i mimo ní)

ŘÍJEN
Barevná sklizeň
– Přišel pan Podzim
– Podzimní sklizeň (ovoce a zelenina)
– Slavíme den státnosti
(správná hygiena)

LISTOPAD
Šedivý mrak
– Příroda se ukládá k zimnímu spánku
– Moje tělo, zdraví a jeho ochrana
– Naše smysly (vidíme, slyšíme, ochutnáváme, cítíme)
– Barvy a tvary kolem nás

(uklízím si po sobě)

PROSINEC
Stříbrný zvoneček
– Mikuláš
– Těšíme se na Vánoce
– Lidové tradice a zvyky (dárečky a překvapení)
(správné oblékání)

LEDEN
Bílá zima
– Zima – Tříkrálové svátky (znaky, zvířata ve volné přírodě)
– Sportování podle ročních období
– Čím budu až budu velký(á)?
– Jak se správně oblékat

-Poletíme do vesmíru
(správné držení tužky, stříhání)

ÚNOR
Modrý mrazík
– Jak měříme čas
– Z pohádky do pohádky, karnevalový rej
– Dětská etiketa
– Kultura v našem životě
(správné stolování)

BŘEZEN
Travička zelená
– Jaro už je tu
– Já jsem muzikant
– Koloběh vody v přírodě
– Těšíme se na Velikonoce
(stlaní postýlky)

DUBEN
Žlutá kuřátka
– Zápis do školy
– Den Země – ochrana přírody
– Dopravní výchova, dopravní prostředky
– Z čeho se vyrábí věci (materiály)
(správná výslovnost, řečové schopnosti)

KVĚTEN
Červené srdíčko
– Maminka má svátek
– Kolik máme světadílů? O lidech z nich
– Na zahradě
– Na louce

– Návštěva u hmyzu
(tkanička – uzlík)

ČERVEN
Duhový svět
– Exotická zvířata (návštěva ZOO)
– Život ve městě a na vesnici, zvířata na farmě
– Podmořský svět
– Těšíme se na prázdniny
(opakování všeho co umím)