Duhová školka

ZÁŘÍ
Zlaté babí léto
– Seznamujeme se se třídou Berušek a vzpomínáme na prázdniny
– Základy a pravidla společenského chování
– Moje rodina
– Moje město
(pozdrav, poděkování, bezpečnost v MŠ i mimo ní)

ŘÍJEN
Barevná sklizeň
– Přišel pan Podzim
– Podzimní sklizeň (ovoce a zelenina)
– Z čeho se vyrábí věci
– Jak se správně oblékat
– Slavíme den státnosti
(správná hygiena)

LISTOPAD
Šedivý mrak
– Příroda se ukládá k zimnímu spánku
– Moje tělo
– Zdraví a jeho ochrana
– Jak měříme čas

(uklízím si po sobě)

PROSINEC
Stříbrný zvoneček
– Mikuláš
– Těšíme se na Vánoce
– Lidové tradice a zvyky (dárečky a překvapení)
(správné oblékání)

LEDEN
Bílá zima
– Zima – Tříkrálové svátky (znaky, zvířata ve volné přírodě)
– Sportování podle ročních období
– Já jsem muzikant (hudební nástroje)
– Zápis do školy
(správné držení tužky, stříhání)

ÚNOR
Modrý mrazík
– Návštěva u Eskymáků, sněhulák – bílý pán
– Z pohádky do pohádky, karnevalový rej
– Dětská etiketa
– Čím budu až budu velký (á)?
(správné stolování)

BŘEZEN
Travička zelená
– Jaro už je tu (znaky, mláďata)
– Kytičky na jaře, naši malí zahradníci
– Koloběh vody v přírodě
– Těšíme se na Velikonoce
(stlaní postýlky)

DUBEN
Žlutá kuřátka
– Barvy a tvary kolem nás
– Koloběh vody v přírodě
– Den Země – ochrana přírody
– Dopravní výchova, dopravní prostředky
– Poletíme do vesmíru
(správná výslovnost, řečové schopnosti)

KVĚTEN
Červené srdíčko
– Moje maminka
– Kolik máme světadílů? O lidech z nich
– Podmořský svět
– Velká hmyzí říše
(tkanička – uzlík)

ČERVEN
Duhový svět
– Exotická zvířata (návštěva ZOO)
– Život ve městě a na vesnici
– Zvířata na farmě
– Pohádkový svět
– Těšíme se na prázdniny
(opakování všeho co umím)