Den otevřených dveří v MŠ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH Název MŠ Termín Čas Poznámka Fakultní MŠ se speciální péčí 6. 4.2020 9,00 – 11,00 pouze pro rodiče MŠ Antonína Čermáka 18.3.2020 9,30 – 11,30   MŠ Bělohorská 11.3.2020 15,00 – 17,00   MŠ Bílá 19.3.2020 15,00 – 17,00   MŠ Bubeníčkova 29.4. 2020 15,00 – 17,00   […]

Jak přihlásit dítě

 

 

 

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§ 34a a 34b školského zákona).

Podmínkou přijetí dítěte je, aby se […]

Informace k přijímání dětí

Ředitel ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6 – pro pracoviště Janákova a pracoviště Antonína Čermáka (dále jen mateřská škola) stanovil kritéria, podle kterých bude postupovat při přijímání dětí, na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k předškolnímu vzdělávání v […]