Výsledky zápisu do MŠ- Antonína Čermáka- přijaté děti

Seznam dětí (registračních čísel) přijatých k předškolnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6, pracoviště A. Čermáka pro školní rok 2019/2020 kód rozhodnutí kód rozhodnutí kód rozhodnutí J35S86 přijat P18U37 přijat R90G46 přijat J10J62 přijat K86Q60 přijat H81O65 přijat Z60Z43 přijat O64U44 přijat B34O89 přijat Q77A52 přijat H51S55 přijat K93G94 přijat W91U51 […]

Jak přihlásit dítě

 

 

 

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§ 34a a 34b školského zákona).

Podmínkou přijetí dítěte je, aby se […]

Informace k přijímání dětí

Ředitel ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6 – pro pracoviště Janákova a pracoviště Antonína Čermáka (dále jen mateřská škola) stanovil kritéria, podle kterých bude postupovat při přijímání dětí, na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k předškolnímu vzdělávání v […]