Opravený seznam přijatých dětí

Ve zveřejněném seznamu dětí došlo k záměně kódů u sourozeneckých dvojic. Omylem byly zveřejněny kódy mladších dětí. Přijati byli starší sourozenci. Níže je opravený seznam kódů.

Seznam dětí (registračních čísel) přijatých k předškolnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6, pracoviště A. Čermáka pro školní rok 2019/2020 kód rozhodnutí kód rozhodnutí kód rozhodnutí […]

Výsledky zápisu do MŠ- Antonína Čermáka- přijaté děti

Seznam dětí (registračních čísel) přijatých k předškolnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6, pracoviště A. Čermáka pro školní rok 2019/2020 kód rozhodnutí kód rozhodnutí kód rozhodnutí J35S86 přijat P18U37 přijat R90G46 přijat J10J62 přijat K86Q60 přijat H81O65 přijat Z60Z43 přijat O64U44 přijat B34O89 přijat Q77A52 přijat H51S55 přijat K93G94 přijat W91U51 […]

Jak přihlásit dítě

ZÁPISY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDOU PROBÍHAT 2.5.2019 V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ANTONÍNA ČERMÁKA OD 13,00 HODIN DO 18,00 HODIN.

PO PŘÍCHODU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SE OHLASTE NA RECEPCI ŠKOLY, KDE VÁS PANÍ RECEPČNÍ POŠLE DO MÍSTNOSTI URČENÉ K ZÁPISU.

PŘÍPADNÉ NAHLÉDNUTÍ DO SPISU BUDE MOŽNÉ DNE 7.5.2019 OD 10,30 DO 11,30 HODIN. TOTO […]

Informace k přijímání dětí

Ředitel ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6 – pro pracoviště Janákova a pracoviště Antonína Čermáka (dále jen mateřská škola) stanovil kritéria, podle kterých bude postupovat při přijímání dětí, na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k předškolnímu vzdělávání v […]

Termíny

Termíny zápisu 1.4.2019 zahájení elektronického vyplňování žádostí a registrace času k zápisu 2.5.2019 odevzdání Žádosti o přijetí ( čas určují jednotlivé mateřské školy), v momentě odevzdání je zahájeno správní řízení. 7.5.2019 možnost nahlédnutí do spisu dítěte od 10,30 – 11,30 hodin 7.5.2019 zveřejnění výsledků zápisu ve 12,00 hodin na nástěnkách a webových stránkách jednotlivých […]