Prázdniny

Všem dětem a jejich rodičům přejeme krásné, pohodové prázdniny.

A v září se na Vás budeme opět těšit.

Paní učitelky a asistenky z MŠ Čermáka.

Provoz MŠ

OD 19. června 2017 do 3. září 2017 bude mateřská škola z důvodu rekonstrukce školní kuchyně uzavřena.

Provoz mateřské školy bude zahájen v pondělí 4. září 2017.