Akce

Školní rok 2017/2018 (akce budeme v průběhu roku doplňovat)

ÚNOR

7.2. Divadlo Krab – „Obr Fin“

12. – 16.2. Jarní prázdniny Praha 6 – provoz omezen v provozu 1 třída

19.2. Kouzelník + ukázka dravců

22.2. Den otevřených dveří (pro nové zájemce o mš na školní rok 2018/2019) 15:00 – 17:30

BŘEZEN 

5.3. Program zubní prevence v mš – Prosíme, aby si každé dítě doneslo zubní kartáček 

16.3. Akce v mš – Spolčné bubnování

DUBEN

11.4. Národní muzeum – Výstava světlo a život – Krtečci

12.4. Národní muzeum – Výstava světlo a život – Berušky

18.4. Dřevíčková dílna

KVĚTEN 

15.5. Návštěva divadla V Korunní – Muzikál Kocourek Modroočko

ČERVEN

1. 6.- 8. 6. Škola v přírodě Vřesník