VÁŽENÍ RODIČE,
VÁMI POŽADOVANÁ SCHŮZKA S PANEM ŘEDITELEM ZÁKLADNÍ ŠKOLY PETREM KARVÁNKEM SE USKUTEČNÍ:

DNE 5.10.2021 V ÚTERÝ V 15,30 HODIN V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY.
Těšíme se na Vaši účast.

.
Vybíráme 800 Kč na kulturní fond pro 1. pololetí školního roku.
Finanční částku předejte třídní učitelce.
Děkujeme

.

OD STŘEDY 15.9.2021 BUDOU PROBÍHAT LEKCE ANGLIČTINY PRO PŘEDŠKOLÁKY. TŘÍDY BUDOU ROZDĚLENY NA KRTEČKY A BERUŠKY.

V PRVNÍM POLOLETÍ BUDOU ZAČÍNAT RÁNO OD 8,30 HODIN BERUŠKY.

ŽÁDÁME RODIČE BERUŠEK, ABY DĚTI V PONDĚLÍ A VE STŘEDU BYLY VE TŘÍDE NEJPOZDĚJI DO 8,00 HODIN.

DĚKUJEME

.

Malé pozdravení a poděkování rodičům dětí.

Přeji Vám krásný zbytek neděle a moc Vám děkuji za velmi příjemnou a pohodovou atmosféru během prvních dní začátku školního roku.

Mám velkou radost, že si nově příchozí děti zvykají a vytvářejí si své místo. Pokud mohu hovořit za třídu Krtečků, pak se celá atmosféra v těchto prvních dnech ve třídě nesla ve velice příjemné, klidné a přátelské pohodě. Nikdo neplakal, děti si snaží pomáhat a z jejich očí září spokojenost a radost.

Je to také díky Vaší pomoci a přístupu, jak jste děti na vstup do mateřské školy připravili. Již na začátku září máme připraveno mnoho akcí, divadlo, budeme si  ještě užívat pěkné dny na školní zahradě, dne 14.9.2021 si vyjedeme na první menší výlet a 15.9.2021 v 15,30 hodin se uvidíme na třídních schůzkách, kde se budu snažit být stručná a seznámit Vás s podstatnými věcmi.

Od úterý začneme vybírat penízky na kulturní fond dítěte, který bude pro první pololetí 800 Kč. Z této částky budeme hradit výlety, kulturu, ale také kapesníky a potřebné hygienické potřeby pro děti, aby jste nemuseli do mateřské školy vše nosit jednotlivě. Pokud by někomu tento termín nevyhovoval, nevadí, domluvte se na pozdější splátce s třídní učitelkou.

 V loňském školním roce jsme vybírali částku jen jednou.  Podařilo se nám uhradit z ní řadu  kulturních  akcí, knihy na rozloučenou pro předškoláky, šerpy, ale také program na Zahradní slavnost ke konci školního roku a nyní ještě ze zbytku  uhradíme program 9.9.2021.

 

Mějte se krásně, přeji Vám příjemnou pohodu a těším se na společné setkání v pondělí v MŠ.

Radmila Jenčíková s kolektivem

 .

 

Vážení rodiče předškoláků,

protože nechci při Zahradní slavnosti dlouze hovořit, píši Vám informace ohledně odpoledních aktivit předškolních dětí nyní.

Letošní školní rok je pro nás všechny náročnější, neboť máme 29 předškoláků.

V jiných létech měli předškoláci po krátkém odpoledním odpočinku angličtinu, předškoláka apod.

Nyní při počtech 29 dětí není možné tyto nechávat v jedné třídě, protože ve vedlejší místnosti spí malé děti.

Již od začátku června jsem apelovala na vedení základní školy, aby nám pro tyto účely přidělilo jednu volnou třídu, kuchyňku apod. Bohužel zatím jsou třídy v těchto časech naplněny, nebo zde probíhá družina. V minulém týdnu se dokončovaly rozvrhy a čekala jsem, zda pro nás nebude situace přijatelnější, ale zatím se takto nestalo a velké děti musely ve své třídě odpočívat.

Aby předškoláci nepřišli o anglický jazyk, který bude placen z dotace Jazyková šestka, zajistila jsem pro děti 2X v týdnu v dopoledních hodinách rodilou mluvčí, která si děti rozdělí na 2 skupiny. Rodilá mluvčí má dlouholetou zkušenost s výukou malých dětí i v jiných mateřských školách. Předběžně je výuka domluvena na pondělí a středu dopoledne.

Zvažovala jsem také angličtinu pro menší děti, ale toto není vůbec nyní reálné, neboť nám zbývá malý počet menších dětí k platbě a tento  kroužek nemůže probíhat v dopoledních hodinách, protože zde není výjimka dotace a odpoledne je toto nereálné.

U předškoláků se mi nabízela varianta, že vždy s druhou skupinkou, která nebude mít angličtinu, budeme moci mít přípravu-Předškoláka, ale opět zatím nemám třídu a druhá skupina bude muset přejít do třídy k malým dětem. Hledáme varianty, zkoušíme místo hledat v družině, knihovně, ale i zde není situace nejlepší. Chci upozornit rodiče předškoláků, že předškolní příprava dětí probíhá běžně denně v běžném dopoledním čase, ale přesto hledám možnosti, jak najít čas jen pro předškolní přípravu a velké děti v jednom dni spojit dohromady.

Stejně jsem měla požadavek si jít s předškoláky zacvičit do tělocvičny, ale zatím se situace nevyvíjí dobře.

Jednám o kroužku Atletika, který by měl probíhat v odpoledních hodinách ve středu v čase od 15,30 hodin do 16,30 hodin, jako tomu bylo v minulých letech. Atletiku vede profesionální trenérka.

 Až budu vědět více informací, vyvěsím informace na velkou nástěnku a můžete děti přihlásit.  V minulých letech kroužek hradili rodiče dětí, kdy cena na celý školní rok byla 1200 Kč.

 

Chci upozornit, že jste v tomto týdnu dostaly hesla k přihlášení na Rajče, kde můžete sledovat fotografie Vašich dětí a jejich práci v MŠ. Pokud je ještě nemáte, prosím, vyzvedněte si je u třídních učitelek v třídě Vašich dětí. Při té příležitosti Vás ještě upozorňuji, že se chystá spuštění nového webu MŠ, podobně jako jev základní škole. Zde zatím ještě dolaďujeme s IT pracovníkem detaily a o případném spuštění Vás budeme později informovat na webu a nástěnkách MŠ.

 

Moc Vás všechny pozdravuji, přeji Vám pěkný zbytek neděle a těším se na setkání 9. 9. 2021 od 16,00 hodin při Zahradní slavnosti.

 

                                                                           Radmila Jenčíková a paní učitelky MŠ

 

 

 

.

Vážení rodiče a milé děti,

všechny vás vítáme po prázdninách a těšíme se na společné setkání ve středu 1.9.2021. Příchod do MŠ je od 7,00 hod. do 8,30 hod. V první dny si můžete dítě po domluvě s třídní učitelkou vyzvednout i dříve. Vyzvedávání po obědě je v čase od 12,00 hod. do 12,30 hod. Dítě, které bude v MŠ spát, se vyzvedává od 14,45 hod. až 16,45 hod. V 17,00 hod. je ukončen provoz MŠ. Variabilní symboly pro nové děti k platbě školného Vám budou zaslány emailem v pondělí 30.9.2021. Předškolní děti a odložená školní docházka školné neplatí. Prosím, přihlaste své nové děti ke stravování ve školní jídelně a uhraďte první měsíc platby. Stávající děti již přihlášku neobnovují. Zde nastavte jen potřebné platby na školné a stravné. Viz informace níže. Rozdělení dětí do tříd budete mít vyvěšeny 1.9.2021 při vstupu do MŠ. Děti ve třídě nemusí nosit roušky.

.

Těšíme se na společné setkání a krásně prožitý školní rok 2021/2022!

Radmila Jenčíková a kolektiv MŠ

.

Žádáme rodiče nových dětí, aby přinesly vyplněné dokumenty, které byly zaslány v červnu (evidenční list, zmocnění, GDPR apod.)

Třídní schůzka pro všechny rodiče je naplánována na středu 15.9.2021 v 15,30 hod. bez dětí.

Ve čtvrtek 9.9.2021 od 16,00 hod. proběhne uvítací akce s rodiči a dětmi na školní zahradě s programem klauna. Akce je pro všechny děti a rodiče z MŠ. Prosíme rodiče o přinesení malého pohoštění na raut.

.

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

ZŠ a MŠ Antonína Čermáka

Antonína Čermáka 6

Praha 6 – 160 00

Začátek školního roku 2021/ 2022  bude ve středu 1.9.

 Provozní doba školky: 7:00 – 17:00

 • Děti nastupují do MŠ 7:00 – 8:30 hod.
 • Vyzvedávání dětí po obědě 12:00 – 12:30
 • Vyzvedávání dětí po spánku (14:45 – 17:00)
 • Zvažte u dítěte potřebnou dobu pobytu v MŠ.
 • Přicházejte a vyzvedávejte dítě včas, aby  jste se pozdním příchodem nedostávali  do stresu. Nejlépe do 16:45 hod.

 

 • Převlečené dítě je potřeba předat
 1. učitelce, do MŠ můžou jen zdravé děti, učitelka může rozhodnout o nepřijetí nemocného dítěte. Po nemoci si učitelka může vyžádat lékařské potvrzení. Učitelka předává dítě jen pověřeným osobám, kteří jsou zapsáni v evidenčním listě a ve formuláři „zmocnění“.
 • Omlouvání dětí je potřeba do 8:00 na telefonním čísle 234 290 080

Neomluvené děti hradí stravu jako děti přítomné.

Pokud dítě není omluveno déle jak 14 dní, MŠ vyzve rodiče k odůvodnění nepřítomnosti, případně dítěti ukončí docházku

 • Ředitel také může ukončit docházku dítěte v případě, že zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 • K ukončení docházky může také dojít v průběhu zkušebního pobytu v MŠ ( 3 měsíce )
 • Školné je 700 Kč měsíčně

a stravné za celý den – 41 Kč.

Dítě s odloženou školní docházkou 48 Kč.

 • Úhrady se platí převodem na účet školy nebo hotově u hospodářky školy v úředních hodinách.
 • V případě opakovaného neuhrazení může ředitel rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠ
 • Školné a stravné se vždy platí do 13. předchozího měsíce.

 

 • MŠ neodpovídá za cenné věci, které si děti přinesou.

V areálu školy je zákaz kouření, pití alkoholických nápojů, užívání návykových látek a přítomnosti zvířat.

 

Telefon MŠ – 234 290 080- pro komunikaci a omlouvání dítěte

Telefon Školní jídelna – 233 342 730

Web – www.zscermaka.cz

Mail – ms.cermaka@zscermaka.cz

Číslo účtu – 1131061 / 0100

 

Co si s sebou do MŠ vzít:

 • Ručník na utírání rukou – malý a s poutkem (prosím, pořiďte 2 kusy na výměnu).

 

 • Lahev na pití- nerozbitnou a podepsanou
 • zástěrku na malování, nebo tričko (s dlouhými rukávy)
 • pyžamo (předškoláci nenosí)
 • bačkory (ne pantofle ani croxy)
 • oblečení do třídy (tepláky, triko, slabá mikina), náhradní oblečení (triko, tepláky, spodní prádlo, ponožky).
 • oblečení na ven do zimního i teplého počasí, pokrývka hlavy (čepice, klobouček), pláštěnka, holinky.
 • Vždy volte oblečení, u kterého vám nevadí, že se umaže nebo případně zničí.
 • Vše dětem podepište!

 

Co by dítě před vstupem do MŠ mělo umět:

 • Obléknout si spodní prádlo, tričko, tepláky, obout si bačkory
 • Pít z hrnku, jíst lžící
 • Používat WC, umýt si ruce mýdlem
 • Smrkat do kapesníku
 • Hovořit v jednoduchých větách

 

Trénujte

 • Už před vstupem do školky by dítě mělo být nějakou dobu bez rodičů, aby pro něj odloučení nebylo tak obtížné.
 • Snažte se stýkat s vrstevníky dítěte, třeba na hřišti, aby se dítě naučilo vycházet i s ostatními dětmi.

 

Rady pro snadnou adaptaci

 

 • Je důležité, aby dítě mělo jistotu, že přijdete – řekněte mu, kdy ho vyzvedněte a to pak dodržte.
 • Loučení ve třídě s Vámi by vždy mělo být krátké a rychlé, to je pro dítě nejlepší.
 • Víme, že i pro vás je toto odloučení těžké, ale nebojte se, v kolektivu se dítě snadno adaptuje. Spolu to dokážeme.

 

Bc. Radmila Jenčíková s kolektivem

.

.
Upozorňujeme rodiče, že děti musí být v MŠ do 8,30 hod. Stává se, že rodič přivede dítě až kolem oběda. Kvůli hygienické u opatření nepřijmeme dítě, které dorazí po 8,30 hod. Také, jakmile si dítě jednou vyzvednete, tak už jej v průběhu dne podruhé nepřijmeme.
Děkujeme!
.
.
.
V souvislosti s nařízením vlády a vzhledem k aktuální situaci žádáme rodiče, aby v prostorách MŠ nosili respirátory. 
Děkujeme!