21. školní týden

Vážení rodiče,                           Zvíře_NPZvíře_ZCH

dobrá zpráva. Je možné, že se někdy v únoru dostaneme zpět do školy. Do té doby budeme pokračovat v distanční výuce, a to v podobném duchu jako nyní.

Vysvědčení:

Navržené hodnocení známek obdržely děti přes TEAMS. V některých případech bylo doplněno stručným, jinde obsáhlejším, textem.

Výpisy vysvědčení bude možné vyzvednout ve čtvrtek 28.1. na recepci školy (zřejmě mezi 11:00 – 14:00 – ještě upřesním). K vysvědčení budou připravené také pracovní sešity z matematiky 2. díl a učebnice a pracovní sešit z Vlastivědy 2. díl. Kdo uvažuje o přijímacím řízení na víceletá gymnázia, bude mít připravené také 2 ks přihlášek.

Pokud vaše děti nemají vhodnou knihu ke čtení, mohou si ji „půjčit“ ve škole. Na TEAMS mi napíší název a autora knihy (doporučuji více možností) a paní knihovnice jim knihu na čtvrtek připraví.

Distanční vyučování ve čtvrtek 28.1. bude jen do 11:00. V pátek 29.1 jsou pololetní prázdniny.

A ještě pár slov k vydávání obědů. Vzkaz ze školní jídelny: Výdej obědů výdejním okénkem školní jídelny probíhá pouze a jedině v době od 11 do 12 hodin a dále od 13 do 14 hodin. V době od 12 do 13 hodin obědy žákům distanční výuky vydány nebudou, neboť v této době probíhá výdej obědů ve školní jídelně. Děkujeme za pochopení.

Učivo:

ČJ – Seznámení s přídavnými jmény, určování rodu, čísla a skloňování přídavných jmen, druhy přídavných jmen. Čtení s porozuměním – Zvíře. Sloh vyprávění – „Sněhový příběh“. Uč. str. 86, str. 88 – 91; prac. s. str. 44 a 45. Procvičování formou kvízů.

Ma – opakování písemného násobení, dělení, sčítání a odčítání čísel věších než milion, slovní úlohy, zaokrouhlování; geometrie: práce s kružítkem, kons trukce čtverce a obdélníku. Uč. str. 56 – 62, pracovní sešit str. 31, 32 celé str. 48/cv.6, pracovní list.

AJ – TEAMS

Vla – V naší republice po 2. světové válce, Rok 1948 – přestali jsme být demokratickým státem, Co změnila komunistická vláda, Co lidé museli a nesměli v době nesvobody (totality), Pokus o nápravu (rok 1968), Sametová revoluce (rok 1989). Učebnice str. 36 – 39, pracovní sešit str. 28, 29, 30 celé.

Př – prezentace práce žáků – Ekosystémy.

Přeji hezký víkend

Kateřina Fuchsová

Rubriky: Týdenní plány | Napsat komentář

20. školní týden

Vážení rodiče,                                      sníh

klasifikace za toto pololetí je uzavřena. Při klasifikaci byla zohledněna práce při distanční výuce.

Také příští týden pokračujeme v distanční výuce. Pokud se distanční výuky děti nemohou zúčastnit, je potřeba je omluvit. Děkuji.

Každý den děti mají připraven jeden kvíz k vypracování. Většina dětí stihne učivo včetně kvízů vypracovat do 14 hodin. I pozdější termín je v pořádku. Ten kdo učivo/kvíz nestihl, je potřeba, aby ho dokončil během víkendu.

MO – 6 žáků, kteří odevzdali správně vyřešenou Matematickou olympiádu, postupuje do dalšího kola. Mělo by se konat 27. ledna. Pokud to situace dovolí, tak v prostorách školy. Na výpočet 3 úloh budou mít žáci 90 minut. Více informací žákům sdělí paní učitelka Skarolková.

Učivo:

ČJ – Podstatná jména: pravopis podstatných jmen rodu mužského a opakování rodu středního a ženského. Uč. str.80 – 84; prac. s. str. 40/cv. 1, 3 a 4, str. 41, 42, 43 celé.

Ma – písemné násobení trojciferným číslem, opakování matematických pojmů: činitel, součin, dělnec, dělitel, podíl, počítání se závorkami, slovní úlohy; geometrie – konstrukce čtverce a obdélníku: uč. str. 120 a 121; prac. s. str. 29 a 30/celá a str. 31/cv. 11, 13 a 14; str. 47/dva sloupečky s příklady, str. 48/cv. 4 a 5.

AJ – je na TEAMS.

Vla – Druhá světová válka: Jak jsme žili za okupace a za války, Konec 2. světové války; uč. str. 33; prac. s. 26/cv. 2, str. 27/celá. Opakování 1. a 2. světová válka a doba mezi válkami.

Př – práce přes TEAMS.

Přeji klidný víkend

K. F.

Rubriky: Týdenní plány | Napsat komentář

19. školní týden

Vážení rodiče,                                stopy

první týden distanční výuky máme za sebou. Děti se rozdělily do nových skupin, tak se jim časy setkání mohou od těch podzimních lišit.

Veškeré informace o učivu mají na TEAMSech. Zveřejňují se jim pravidelně v 8:00. Zde vkládám celkový přehled za týden. Většina dětí učivo má hotové a s obsahem ani množstvím neměly problém.

Matematická olympiáda (týká se jen přihlášených žáků) – odevzdání zbylých 3 příkladů z MO se posunulo do konce tohoto týdne. Žáci byli informování hned na začátku distanční výuky.

Příchodem zimy a sněhu se nabízí k pozorování stop (stejná možnost je i v blátě), proto vkládám přehled stop od jednotlivých zvířat. Přeji příjemnou pátračku.

Učivo:

ČJ – Podstatná jména – pravopis podstatných jmen rodu středního a ženského. Uč. str. 72 – 79, opakování ze str. 62; prac. s. str. 38/cv. 3 a 4, str. 39/celá, str. 40/cv. 2 a 5.

Ma – písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem, opakování aritmetický průměr, počítání se závorkami, slovní úlohy; geometrie – čtverec a obdélník, konstrukce čtverce: uč. str. 56 a 59 (poučka), slovní úloha na str. 58/cv. 17, str. 119, 120 a 121; prac. s. str. 28/celá a str. 29/cv. 1 a 2; str. 47/cv. 2, 3 a dva sloupečky s příklady.

AJ – je na TEAMS.

Vla – Habsburkové – opakování; Druhá světová válka: Německo hrozbou pro celý svět, Naše republika v nebezpečí, Už nejsme republika, Propukla 2.světová válka uč. str. 31 – 32; prac. s. 26/cv. 1.

Př – Jak funguje vesmír, živá planeta Země, Měsíc, gravitační síla, – více na TEAMS.veverka

Výchovy při distanční výuce nejsou. Přesto se ke mě od dětí dostávají informace, že jim umožňujete pohyb venku, pomáhají rodičům v domácnosti a věřím, že si u toho i občas zazpívají. Děkuji Vám, že jim to umožníte a přeji, ať zažíváte hezké chvíle.

Klidný zbytek víkendu

K.F.

Rubriky: Týdenní plány | Napsat komentář

Návrat do školy- distanční výuka

Vážení rodiče,

rok 2021 ve škole začínáme distanční výukou. Podrobnější informace naleznete v mailu a děti na TEAMSech.

Věřím, že se nám podaří plynně ve výuce pokračovat.

Přeji hodně sil a pevné zdraví.

K. F.

Rubriky: Informace pro rodiče | Napsat komentář

16. školní týden

Vážení rodiče,                                           IMG_5777  IMG_5790

velice Vám i Vašim dětem, spolu s paní asistentkou Katkou, děkuje za milé dárky.

Besídka se nesla v duchu pohádek a pohádkové hudby (poslech, nezpívali jsme). Uběhla rychle a v příjemné atmosféře. Letos byla nadílka pestrá a všechny děti odcházely spokojené. Při krátké procházce se děti seznámily prací Arch. Zdeňka Podhůrského, jemuž je věnován prostor Galerie Skleňák.

IMG_5787 IMG_5795

Ve středu jsme pekli linecké a perníčky. Děti dnes dostaly zbylé cukroví rozdělené v papírovém sáčku.

IMG_5773 IMG_5774 IMG_5775 IMG_5776

Pro zájemce budou od pondělí na TEAMS připravené kvízy včetně nové Einsteinovy hádanky.

Učivo:

ČJ – Tvarosloví – slovní druhy, podstatná jména – skloňování podstatných jmen: učebnice str. 65, 66/cv.8, 69 a 70; prac. s. str. 35 a 37 celé, str. 38/cv. 1 a 2.

Ma – opakování: čísla nad milion, slovní úlohy, procvičování písemného násobení jednociferným a dvojciferným číslem, dělení; geometrie – čtverec a obdélník: uč. str. 56 (poučka) a str. 119/ poučka + cv. 1; prac. s. str. 26 a 27; str. 47/cv. 1.

AJ – 1. skupina: Spelling – hláskování, správné psaní, čtení – the American pioneer, souhrnné opakování.     2. skupina: Unit 3 gramatika – srovnávací přídavná jména.

Vla – Naše země po vzniku republiky: Jsme samostatný stát, Vznik Československé republiky, Co bylo potřeba udělat, Jak republika hospodařila, Jak se žilo v nové republice, Jak se lidé bavili: uč. str. 28 – 30; prac. s. 22 – 25.

Př – Jak funguje vesmír, živá planeta Země, Měsíc, gravitační síla, rozdělení prací  na vánoční prázdniny.

HV – besídka.

PV – glazování.

VV – pečení cukroví.

Poč – složky a soubory, iPad – aplikace Book creator.

Příjemné vánoční svátky přeje a v roce 2021 na Vás těší

Kateřina Fuchsová

Rubriky: Týdenní plány | Napsat komentář

Besídka

Vážení rodiče,

zítra učivo nebudeme potřebovat jen penál. Budeme mít dílničky.

Besídka bude probíhat bez vzájemných ochutnávek cukroví a nápojů.

Budeme se snažit co nejvíce dodržet veškerá doporučená hygienická pravidla.

Věřím, že děti stihly vyřešit dárky pro spolužáky.

Výuka končí ve 11:40. Na oběd jdeme ve 12:10.

Hezký zbytek dne

Kateřina Fuchsová

Rubriky: Informace pro rodiče | Napsat komentář

15. školní týden

Vážení rodiče,

omlouvám se za opožděný příspěvek na blog.

Napsali jsme čtvrteltní testy, dopadly dobře.

Ve středu jsme pekli, ale o tom až v příštím příspěvku.

Učivo:

ČJ – Tvarosloví – slovní druhy, čtvrtletní test: učebnice str. 63 a 64; prac. s. str. 33 a 34 celé. Komiks „O Mikešovi“.

Sharp_2_Patro_20201217_124957_0001upSharp_2_Patro_20201217_124957_0002

Sharp_2_Patro_20201217_124957_0003Sharp_2_Patro_20201217_124957_0004

Ma – opakování: čísla nad milion, slovní úlohy, procvičování písemného násobení, dělení, sčítání a odčítáni, římské číslice: v prac. s. str. 26. Geometrie: konstrukce trojúhelníku, trojúhelník rovnoramenný, rovnostranný, různostranný a pravoúhlý: uč. str. 118, prac. s. str. 46.

AJ – 1. skupina: Lekce 4 – věci, které často používáme, předměty každodenní potřeby. Nářadí a materiál.    2. skupina: Unit 2 – test, unit 3.

Vla – První světová válka: důvody rozpoutání války, Dobrý voják Švejk – seznámení s knihou, Trojspolek a Trojdohoda, zbraně, jak se žilo za války – obchod s potravinami, konec Rakouska-Uherska. Uč. str. 22 – 24; prac. s. str. 20-21.

Př – Energeticky důležité nerosty, půda, prezentace předchozího učiva.

HV – rytmus, vymýšlení rytmů.

PV – práce s keramickou hlínou.

VV – výroba vánočního balícího papíru a vánočních přání.

Poč – word, vyhledávání na internetu.

K. F.

 

Rubriky: Nezařazené, Týdenní plány | Napsat komentář

14. školní týden

Vážení rodiče,                                                                         IMG_5672

první týden ve škole máme za sebou. Děti výuku s rouškami zvládají dobře. Ve třídě často větráme. Tento týden jsme se zaměřili na opakování učiva z distanční výuky a v příštím týdnu si napíšeme testy.

V pondělí nás čeká ČJ, v úterý Vla, ve středu Ma a ve čtvrtek zřejmě Přírodověda.

Na tripartitní schůzky navrhuji termíny: pondělí 14:00 – 16:00, úterý 15:00 – 17:00. Některým rodičům jsem poslala mail s žádostí o přihlášení. Předem děkuji za odpověď.

Děti mají adventní kalendář, do kterého si vymyslely úkoly. Jedním úkolem z minulého týdne bylo napsat vánoční povídku. Vkládám pár ukázek. Někdo příběh i zahrál.

Sharp_2_Patro_20201203_125047_0002 Sharp_2_Patro_20201203_125047_0005 Sharp_2_Patro_20201203_125047_0007 Sharp_2_Patro_20201203_125047_0008 Sharp_2_Patro_20201203_125047_0010

Připomínám, že obědy se posunuly na 12:10. Výuka končí podle rozvrhu.

Učivo:

ČJ – opakování učiva, procvičování vyjmenovaných slov, sloh – popis prostředí, diktát: učebnice str. 57 a 61; prac. s. str. 31 a str. 32 celé.

Ma – čísla nad milion, slovní úlohy, procvičování písemného násobení, dělení, sčítání a odčítáni, římské číslice: v prac. s. jsme dokončili str. 22, 23, 24 a 25. Geometrie: konstrukce trojúhelníku, trojúhelník rovnoramenný, rovnostranný, různostranný a pravoúhlý: uč. str. 118, prac. s. str. 46.

AJ – Opakování učiva.

Vla – První světová válka: důvody rozpoutání války, Dobrý voják Švejk – seznámení s knihou, Trojspolek a Trojdohoda, zbraně, jak se žilo za války – obchod s potravinami, konec Rakouska-Uherska. Uč. str. 22 – 24; prac. s. str. 20-21.

Př – Neživá příroda – prezentace společné práce.

PV – šití smyčkového stehu

VV – stříhání, lepení, kreslení

K. F.

 

Rubriky: Týdenní plány | Napsat komentář

13. školní týden

Vážení rodiče,

na TEAMSech najdete shrnutí ze včerejší třídní schůzky a na webu školy jsou informace k organizaci výuky od příštího týdne. Žáci 1. stupně budou ráno vcházet do školy mezi 7:40 – 7:55 (pro nižší ročníky bude otevřená ranní družina).

Na webu školy je také rozpis časů, kdy budou žáci chodit na oběd. Řeším páteční oběd. Až budu vědět více, napíši Vám.

Připomínám, že na pondělní hodinu pracovní výchovy potřebujeme jehlu s navlečenou bavlnkou.

Učivo:

ČJ – psaní -n-, -nn-, přídavná jména odvozená příponou -ský (-cký), -ští (-čtí), opakování, vyjmenovaná slova, učebnice str. 50 – 54 a str. 57 a 61; prac. s. str. 26/cv. 1, 2, 4; str. 27/cv. 6, 7, 8; str. 28/cv. 1, 3, 4; str. 29/1, 2, 3; str. 30/cv. 1 a), 2, 3

Ma – čísla nad milion, slovní úlohy, písemné násobení a dělení, římské číslice: uč. str. 45 – 47 a str. 56; prac. s. str. 22/cv. 2, 3 a dva sloupečky s výpočty, str. 23/cv. 7, str. 24/cv. 13, 14, 15, 17 a výpočty všech sloupečků, str. 25/cv. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Geometrie: konstrukce trojúhelníku, uč. str. 117, prac. s. str. 45.

AJ – práce na TEAMS

Vla – Přichází 2. polovina 19. století – pokračování rozvoje měst a továren, prodloužení povinné školní docházky, změna názvu říše. První světová válka. Uč. str. 20-23; prac. s. str. 17-19.

Př – Neživá příroda – prezentace společné práce.

Přeji krásný víkend

K. F.

Rubriky: Týdenní plány | Napsat komentář

12. školní týden

Vážení rodiče,

vypadá to, že nás čeká poslední týdne distanční výuky. Navrhuji zkusit si online třídní schůzku. Termín čtvrtek 26.11. od 18 hodin na TEAMS. Budu se na Vás těšit.

Děti chválím, pracují výborně!:-)

Učivo:

ČJ – předložky a předpony (s-, se-, z-, ze-) – opakování, změny při odvozování slov, skupiny BĚ/BJE, VĚ/VJE, PĚ, učebnice str. 44 a 46 – 49; prac. s. str. 19/cv. 12 a 13, 23/cv. 2 a), 3, 4, str. 24/celá, str. 25/cv. 6, 7, 8, 9.

Ma – čísla nad milion, slovní úlohy, písemné sčítání a odčítání: prac. s. str. 19 a 20 celé, str. 22/cv. 1. Geometrie: konstrukce trojúhelníku, uč. str. 116, prac. s. str. 44.

AJ – práce na TEAMS

Vla – Přichází 2. polovina 19. století. Uč. str. 19; prac. s. str. 16.

Př – Neživá příroda – prezentace společné práce.

Přeji krásný víkend

K. F.

Rubriky: Týdenní plány | Napsat komentář