Ve škole

Dnes jsme pracovali na úkolech 69. stránky v učebnici českého jazyka, na 6. stránce v pracovním sešitě a do školního sešitu jsme zapisovali různá slova a vyznačovali jejich  slabičnou a hláskovou stavbu. V matematice jsme řešili úkoly na 78. stránce. V písance jsme dokončili stránku o Rumunsku. V prvouce bylo téma dýchání, 40. stránka v učebnici a 26. stránka v pracovním sešitě. 

Ve škole 25.1.

V učebnici českého jazyka jsme pracovali na 68. stránce, v pracovním sešitě na 5. stránce. V matematice jsme vyřešili vše na 78. stránce. V písance jsme psali u,ú a ů  pastelkou a perem řádky se slovy až k Rumunsku. V angličtině děti pracovaly na 42. stránce v učebnici, pracovní sešit mají hotový do strany 36. Domluvili jsme se na psaní úkolů do oranžového sešitu. Tento týden bude stačit jedno vybrané cvičení z učebnice, kontrola bude ve čtvrtek. 

Ve škole 22.1.

V učebnici českého jazyka jsme pracovali na 67. stránce, v pracovním sešitě jsme udělali první stránku. V ,matematice jsme vyřešili úkoly na 77. stránce a 1. a 2. úkol na 78. stránce. V písance jsme dopsali stránku s m. Kreslili jsme na obálku nového sešitu na český jazyk.

Ve škole 21.1.

V českém jazyce jsme dnes začali novou kapitolu. V pracovním sešitě jsme dokončili úkoly na 40. stránce a napsali jsme si diktát, který jsme včera trénovali. V matematice jsme pracovali na 76. stránce, v učebnici prvouky na 37. stránce a v pracovním sešitě na straně 25. V písance jsme psali m a povídali si o Nepálu a užili jsme si čtenářskou dílnu.

Ve škole 20.1.

V českém jazyce jsme pracovali na 65. stránce učebnice, diktát jsme tentokrát psali běhací. Věty byly napsané na kartách a umístěné na chodbě, každý měl za úkol si je zapamatovat a ve třídě do sešitu napsat. Na chodbu mohl jít kažfý tolikrát, kolikrát potřeboval. V matematice jsme hráli autobus, doplnili jsme tabulky na bílé straně vedle 75. stránky a vyřešili úkoly na 75. stránce. Psali jsme do nové písanky údaje o sobě a četli v čítance na 62. a 63. stránce.

Ve škole 19.1.

Dnes jsme pracovali na 64. stránce v učebnici českého jazyka, do školního sešitu jsme napsali 16. úkol. V pracovním sešitě jsme pracovali na 39. stránce. V matematice jsme řešili všechny úkoly na 74. stránce. V prvouce jsme pracovali na úkolech 24. stránky v pracovním sešitě. Dokončili jsme 1. díl písanky a četli na 59. a 60. stránce v čítance.

Ve škole 18.1.

V českém jazyce jsme se seznámili s tvary slov, vyřešili jsme úkoly na 62. a 63. stránce v učebnici a dokončili 38. stránku v pracovním sešitě. V matematice jsme pracovali na úkolech 73. stránky. V písance nás čekala hlavní města evropských států, napsali jsme jejich jména a prohlíželi jsme si obrázky a povídali jsme si o zajímavých místech. Skončili jsme povídáním o Paříži. V angličtině děti dokončily 4. lekci, v učebnici do strany 39. a v pracovním sešitě do 35. stránky.