Týden 21.

Přehled úkolů a učiva:

Čeština: JV – gramatické jevy PS str. 29/17, učebnice str.38 slovotvorný rozbor, zdvojené souhlásky, podmiňovací způsob PS str. 28

KSV – sportovní zpráva do sešitu, rozhovor audio/video

LV – čtení s porozuměním + vyhledat důležité informace v textu a zaznamenat do myšlenkové mapy, čtení poezie Čítanka str. 66 + odpovědi na otázky + Zjisti – kdo je autorem hudby a co o něm víš, napiš do sešitu.

K odevzdání: PS str. 29/17, PS str. 28/12a, b, c, sportovní zpráva, rozhovor. Poznámkový blok – Čj – HOBBY + živý obraz. Teams výukové materiály-Zdvojené souhlásky_8.1., Info o autorovi písně Lásko má já stůňu do sešitu.

Matika: Zlomky a desetinná čísla – učebnice str. 38/15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. PS str. 29/ 10, 11, 12, 13, str. 33/1, str. 39/3, 4. Teams výukové materiály Desetinná čísla_19.1., desetinná čísla_sčítání a odčítání, základy zlomků

Vlastivěda: Těžký průmysl – Teams knihovna, učebnice str. 13, PS 10/1, 2, 11/3. Stavební hmoty. Práce s mapou ČR.

Přírodověda: Kolem domu, učebnice str. 26, 27. Okrasné dřeviny – Teams, zápis do sešitu – okrasné dřeviny v okolí „mého“ domu. Ptačí detektiv – učíme se venku – pozorování, záznam /zadání Teams: Poznámkový blok poznámky k předmětu Pří.

Zadání Teasm – sebehodnocení do ne 24.1.

Výpis pololetního vysvědčení si můžete vyzvednout ve čtvrtek 28.1.mezi 11. – 14.hodinou na recepci školy. Tento den bude výuka pouze první tři online hodiny. Výuka skončí nejpozději v 10.35

20210118_102418

Živý obraz HOBBY: Lukáš

IMG-20210123-WA0002

Ptačí detektiv – sýkora koňadra, sýkora uhelníček, Valerie

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Týden 20.

ida_krabatIda-obr. k četbě Čarodějův učeň

Všichni se snažíme a většinou se práce daří velmi dobře. Osvojili jsme si pracovat v Poznámkovém bloku. To nám umožňuje snadněji se orientovat v učebních materiálech a usnadňuje odevzdávání některých úkolů. Na příští pracovní období plánuji dále zařazovat práci ve skupinách, abychom zůstali věrni povaze programu Začít spolu i když v mezích možností. Ale některé nástroje musím ještě nastudovat. Klasifikace za první pololetí je uzavřena.

Přehled úkolů a zadání:

Čeština – školní sešit: novinová zpráva. Zadání Teams: pololetní opakování. Čtení: Kráska a zvíře, Mezi svátky + pracovní list v Teams Poznámkový blok – poznámky k předmětu – čtení – Krabat + obrázek podle uvedeného zadání.  PS str. 26, 27 do cv. 8, pololetní opakování str. 58

Probíraná látka: JV – slovesný způsob, KSV – novinová zpráva, převyprávění úryvku z četby LV – čtení přednes.

Matikadesetinná čísla pracovní listy č.2-4, učebnice str. 37, PS str. 28, 29/9

Vlapotravinářský průmysl, učebnice str. 12, PL Teams – poznámkový blok (poznámky k předmětu), práce s mapou ČR (průmyslová mapa ČR)

Pří Stavíme dům (materiály, profese), učebnice str. 24-25, PS str. 12, PL Teams – poznámkový blok (poznámky k předmětu). Z čeho se vyrábí …? Poznámkový blog, videa.

babetasamuel

Čarodějův učeň, Babeta a Samuel :-)

Krásný víkend, V.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Týden 19.

V první řadě bych chtěla děti pochválit. Oceňuji, že se poctivě přihlašují do hodin a snaží se co nejlépe splnit všechna zadání, reagují na náměty ke zlepšení své práce, využívají více konzultačních hodin. Pokud zaváhají či se úplně nedaří, chopí se druhé šance. Nebojí se spolupracovat, komunikovat mezi sebou ani se mnou a odvážně zkoušejí nové způsoby práce. Myslím si, že první týden v novém roce nám šla práce pěkně od ruky :-).

Přehled úkolů a zadání:

Čeština – školní sešit: inzerát, popis vodníka, cv. 4 str 25 PS. Zadání Teams: Zdvojené souhlásky, Čtení Orfeus a Euridika– Teams Poznámkový blok – poznámky k předmětu (nebo list papíru). Týdenní úkol LEV – Teams Poznámkový blok – Domácí úkoly. Dále cvičení v pracovních sešitech, které najdete v týdenním plánu.

Probíraná látka: JV – zdvojené souhlásky, KSV – inzerát, klíčová slova, LV – rozbor textu.

Matika – kvíz: Dělení se zbytkem a cvičení v PS (Týdenní plán)

Probíraná látka: zlomky, desetinná čísla

Vlastivěda – kvíz: kraje ČR, základní info. PS str. 9

Probíraná látka: zemědělství v ČR

Přírodověda – PS str. 10, 11 – Dům v přírodě, příroda v domě

Ranní dopisy jsou věnované všeobecnému přehledu a úkoly v nich jsou dobrovolné.

Přeji krásný víkend :-). V

IMG-20210107-WA0033

Ranní dopis 7.1., Mé oblíbené místo v Praze – Honza Vlček :-)

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Vyučování od 4. ledna

Milé děti, vážení rodiče,

přeji vám do nového roku mnoho úspěchů, radosti a hlavně pevné zdraví!

Od pondělí nás čeká opět výuka prostřednictvím Teams kvůli uzavření škol.

Budeme pracovat ve stejném modulu, jaký jsme měli na podzim. Stejné zůstává i rozdělení do skupin 1. a 2. a časy online schůzek. V pondělí ráno se v 8:30 sejdeme všichni společně.

Děti budou každý den pracovat částečně samostatně a částečně společně. Na konzultačních hodinách probereme v malých skupinkách vše, co nebylo jasné nebo je třeba ověřit. Zůstává také povinnost účastnit se online schůzek a odevzdávat zadanou práci.

Přehled online schůzek naleznete v kalendáři, úkoly v kanálech daných předmětů. Všechna zadání a práci budu aktualizovat v týdenním plánu, který najdete v Teams (obecné – soubory) pro přehlednost a možnou kontrolu.

Učebnice si měly děti odnést domů před Vánoci, ale pokud chyběly, nebo si něco zapomněly, mají možnost si do školy dojít v pondělí 4. 1. dopoledne (od 8 do 10 hodin). Pokud si do školy půjdou, budou omluveny z online výuky – napište mi o tom!

Obědy si děti mohou vyzvedávat přes okénko – ze dvora na straně školy, kde je školka. Pokud o obědy nemáte zájem, můžete je prostě odhlásit.

Neváhejte mne kontaktovat, pokud budete cokoliv potřebovat. Budu se snažit vám všechny nové informace posílat přes e-mail nebo je uveřejním na blogu třídy.

Hezký víkend a v pondělí se těším na děti v 8:30 online na Teams!

Valerie

PF_21

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Přeji všem klidné vánoční svátky

vánoce3

Valerie

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Provoz školy, lyžařský kurz

Vážení rodiče, z rozhodnutí vlády končí výuka v pátek 18. prosince 2020. Do školy se žáci mají vrátit v pondělí 4. ledna 2021. Od pondělí 21.12. nebude pro žáky školy v provozu školní družina ani jídelna.

Vzhledem k epidemiologické situaci a opatřením v systému PES žádáme rodiče žáků 1. stupně, jejichž děti mají odjet na lyžařské kurzy v měsíci březnu, aby pozastavili zálohové platby. Škola vás bude včas informovat o tom, zda děti na hory pojedou.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Učivo 15. a 16. týden

vánoční

Čj: JV – rozbor stavby slova, slovotvorný rozbor Uč. Str.27,27. Skupiny bje/bě, vě/vjě, mě/mně Uč. Str. 31, 32, 33. Předpony. Zdvojené souhlásky Uč. Str.35, 36. Shoda přísudku s podmětem , opakování – Kapitola: Chystáte se? Uč. Str. 62, 63, 65, 67, 68. PL (Teams). KSV – čteme a píšeme odborný text, popis pracovního postupu. LV – Vánoční příběhy, Vánoční knížky, vyprávění.

Ma: A – DĚLITELNOST Získat zkušenost s hledáním největšího společného dělitele dvou čísel. Učebnice str. 32, 33, 34. PS str. 23, 24. ZLOMKY: Vypočítej zlomek z celku.Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem. Smíšené číslo. Desetinný zlomek. Desetinná čísla.Zápis desetinného zlomku desetinným číslem. Učebnice str. 36, 37. Teams soubory – výukové materiály G: konstrukce čtverce a obdélníku. Souřadnice bodů.

Vla: Projekt – kraje ČR. Žáci umí ukázat kraj  na mapě, znají krajské město, základní geografii, min. 3 důležité informace (průmysl, památky, přírodní úkaz, zajímavost). Při prezentaci si zaznamenávají do vlastní slepé mapy.

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Návrat do školy 30.11.

S radostí se chystáme v pondělí do školy. Pozorně čtěte následují řádky.

Bude nutné důsledně dodržovat všechna hygienická opatření – mytí a desinfekce rukou, roušky, odstupy a co nejkratší dobu se zdržovat ve společných prostorách školy.

Roušku budeme mít po celou dobu vyučování. Budeme hodně větrat (doporučuji teplejší oblečení do třídy). Je nutné, aby děti byly v budově školy nejpozději v 7:50 a ve třídě v 7:55. (Teprve potom budou do školy pouštěni žáci druhého stupně.)

Učit se budeme podle rozvrhu, ale končit výuku budeme vždy ve 12:40, abychom byli ve školní jídelně ve 12:50 dle daného rozpisu. Všichni žáci mají od pondělí přihlášené obědy.

Přeji krásný víkend,

advent

Valerie

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Týden 13.

Týdenní plán výuky s úkoly a zadáními:

https://zscermaka.sharepoint.com/:x:/s/5.A2/EXFc5_WTeVZMqrAqDhEA6lQBWe8YWmdkNI8JfrJkXqzpTw?e=fvIp2W

Pětilístek PODZIM, Samuel Průcha

IMG_20201126_083739

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Týden 12.

Týdenní plán výuky s úkoly:

https://zscermaka.sharepoint.com/:x:/s/5.A2/EYCfepqlHPVFufZMNXi7pXYBwqrtVPOVXJ1FI76KnVbF5w?e=dNlbz2

Labyrint slavných: Josef Lada, Františka Cindrová

Fany-1

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář